Haberler

...

56. KONYA ÂŞIKLAR BAYRAMI YAPILDI

Âşık Veysel’e Vefâ konulu Konya Âşıklar Bayramı, Karatay’da yapıldı.

Türk milli kültürünün en önemli sacayaklarından biri olan âşıklık geleneği, Konya’da yapılan Âşıklar Bayramı töreni ile Türk milletine tanıtılıyor. Bu sene elli altıncısı yapılan törene Türkiye’nin 24 şehrinden 34 âşık ve halk ozanı katılırken Türk dünyasının farklı coğrafyalarından da Türk milli kültürünü temsil eden âşık ve ozanlar katıldı. Azerbaycan, Kırgızistan ve Irak’tan 3 halk ozanı da dinleyenleri âşıklık geleneğinin farklı coğrafyalarından örnekleri ile buluşturdu. Âşıklar, atışmalar, türküler, koçaklamalar ve güzellemeler ve dudakdeğmez gösterileri ile dinleyenlerin gönlünü fethetti.

Âşık Veysel’e Vefâ konulu programın açılış konuşmasını yapan Âşık Veysel’in torunu Nazende Süzer Gökçe, programın önemine dair şunları aktardı: “Konya Âşıklar Bayramı, ozanlık geleneğinin sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında önemli bir mihenk taşıdır. Rahmetli Feyzi Halıcı başta olmak üzere bu geleneğin sürdürülmesinde emeği olan tüm Âşıklarımızı saygıyla selamlıyorum. Sevgili dedem Konya Âşıklar Bayramlarına iki kere katılmış. Bu da bizler için çok kıymetlidir.”

Konya Âşıklar Bayramı’nın târihî önemi

Dede Korkut’un kopuzu ile söylediği destanlardan bu yana sözlü edebiyatımızın en önemli unsuru âşıklık geleneği, Türk milli kültürünün sacayaklarından birini oluşturmaktadır. Yirminci yüzyıl âşık edebiyatının oluşmasında ve sürdürülmesinde Konya Âşıklar Bayramı’nın etkisi büyüktür. 7-9 Ekim 1966 tarihleri arasında Feyzi Halıcı’nın önderliğinde Konya’da düzenlenen Âşıklar Bayramı’na 16 âşık katılır. Bunlar arasında Ali İzzet Özkan, Murat Çobanoğlu, Davut Sularî, Dursun Cevlanî, Âşık Efkârî, Aşık Hasretî, Hüseyin Çırakman, Posoflu Müdamî, Sefil Selimî, Aşık Selmanî, Şemsi Yastıman ve Abdulvahap Kocaman gibi âşıklık geleneğinin tarihe mâlolan isimleri bulunmaktadır. Bu isimler, kendilerinin yetişmesinde ve tanınmasında Konya Âşıklar Bayramı’nın payını hemen hemen her ortamda dile getirmişlerdir.