Haberler

...

Cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılacak

Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkân verecek iş birliği protokolünü imzaladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkân veren “Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

Bakan Gül, Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, tutuklu ve hükümlünün eğitim-öğretim hakkının hiçbir engelle karşılaşmaması gereken, Anayasa’dan kaynaklı temel bir hak olduğunu ifade etti.

Cezaevinde bulunanların hayata hazırlanmalarının, bir meslek ve zanaat edinerek yeniden hayata kazandırılmalarının kendileri için öncelikli bir konu olduğuna dikkati çeken Gül, cezaların iyileştirici, ceza infaz kurumlarının da rehabilite edici işlevinin ancak eğitim faaliyetleriyle hayat bulabileceğini söyledi.

Gül, tutuklu ve hükümlülerin ortaöğretim ve yükseköğrenim haklarının yanı sıra iş ve meslek kursları, sosyal kültürel kurslar, dini rehberlik hizmetleri, kütüphane çalışmaları gibi iyileştirici faaliyetlerden yararlandıklarını belirterek, “Ceza infaz kurumlarında 2 bini hükümlü, 16 bini tutuklu olmak üzere toplam 58 bin kişiye eğitim imkânı verilmektedir. Yine kurumlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 6 bin 373 hükümlü ve tutuklu okuryazarlık eğitiminden yararlanmıştır.” diye konuştu.

Geçen yıllarda 82 bin hükümlü ve tutuklunun meslek edindirme kurslarına katıldığına işaret eden Gül, şöyle devam etti:

“Tutuklu, hükümlü ve eski hükümlülere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve kişisel sosyal gelişmelerin korunması amacıyla bir protokol çizilecek, böylece ceza infaz kurumlarında eğitim kalın şekilde çizilecek önemli bir başlık haline gelecektir. Hükümlülerden okuryazar olmayanların okuryazar haline gelmesi, örgün eğitimine devam etmeleri, mesleki eğitim merkezlerinin ya da şubelerin açılması, halk eğitim merkezleri tarafından kurslar, sosyal etkinlikler düzenlenmesi bu konuda yine önemli bir katkı sağlayacaktır. Kalfalık, usta öğreticilik belgesi, diploma sahibi olunması da yine çok önemli bir boşluğu kapatacaktır. Yine açık öğretim okullarının imkanlarından yararlanmasına yönelik ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak burada bir adım atılacaktır.”

“Hükümlünün istihdamı çok önemli”

Herhangi bir sebeple cezaevine girenlerin cezası bittikten sonra hayata hazırlanmasının, sağlıkı bir birey olarak topluma kazandırılmasının herkesin infazdan beklediği temel bir yarar olduğuna dikkati çeken Gül, “Elbette cezaevi açmak, cezaevinde hükümlü ve tutukluların bulunması kimseyi mutlu etmez ancak hayatın bir realitesi olarak ve suçla mücadele anlamında böyle bir şey meydana geldiğinde, orada da insanca muamele edilmesi, tekrar bu kişinin topluma kazandırılması gerektiği hususu asla aklımızdan çıkmaması gereken temel bir yaklaşımdır. Bugün yaptığımız protokolün temel yaklaşımı da bu çerçevede hazırlanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gül, “Cumhuriyet tarihinde ve infaz kurumu tarihinde de ilk defa bir mesleki eğitim merkezi açılmış olacak, bu da ülkemiz için cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu insanımız için önemli bir hizmettir. Böylece artık mesleki eğitim merkezinde bir zanaat edindirme imkânı, kalfalık belgesi alma imkânı olacaktır.” dedi.

Hükümlünün cezaevinden çıktığında bir mesleğinin olmaması halinde kötü fiiller işlemeye devam edebildiğini belirten Gül, suç tekrarının önlenmesi bakımından hükümlünün istihdamının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gül, Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olacak ve hükümlü ve tutuklulara hizmet verecek mesleki eğitim merkezini gelecek ay ortalarında bitireceklerini aktararak, “İnşallah tüm bu çalışmalarla artık eğitim öğretimin her alanda, her vatandaşımıza ulaşmasına katkısı olacaktır. Hükümlü de tutuklu da olsa cezasını çekip, topluma kazandırılmak üzere meslek öğrenecek.” ifadelerini kullandı.

Protokol neleri kapsıyor?

İki bakanlık arasında tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlüler ile annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri sağlanacak

Bu kapsamda okuryazar olmayanların, okuryazar hale getirilmesi, örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması, okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, mesleki eğitim merkezlerinde lise diplomasına erişim programlarına katılım teşvik edilecek.

Ayrıca, halk eğitimi merkezleri tarafından kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlülerin belirli bir mesleki alana dair geçmiş öğrenmelerinin değerlendirilecek.

Faaliyetlerde görev alacak eğiticilere, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu personeline ve diğer personele hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diploma sahibi olmalarının sağlanacak.

Çocuk ve genç hükümlü ve tutukluların kaldığı ceza infaz kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençlerin örgün lise eğitimine devam edebilmeleri için Ceza İnfaz Kurumları içerisinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılacak.