Haberler

...

"Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler" Kitabı Çıktı

​​​​​​​Ahmet Şahin ve Emin Yarımoğlu editörlüğünde hazırlanan serinin ilk cildi "Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergileri" kitabı yayınlandı. Kitabın sunuş yazısını Ahmet Bican Ercilasun kaleme aldı. Bu kitap ile Osmanlı’nın son döneminde yayınlanmaya başlanan Türkçü dergiler bir araya getirildi.

16 Türkçü derginin değerlendirmesini kapsayan Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler kitabı hakkında kitabın editörlerinden Ahmet Şahin şu açıklamalarda bulundu:

“Elinizdeki kitap, Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler serisinin ilk cildidir. Türkçü dergileri tek bir kitapta toplamak ve okuyucuya sunmak mümkün değildir. Bu sebeple de -bu kitapta da görüleceği üzere- ilk ciltte 16 dergiyi bir araya getirdik: Genç Kalemler, Türk Derneği, Türk Yurdu, Büyük Mecmûa, Millî Mecmûa, Atsız Mecmua, Milli İnkılâp, Ergenekon, Orhun, Gök-Börü, Kopuz, Tanrıdağ, Orkun, Ötüken, Adsız ve Yeni Orkun. Dergiler, kronolojik sıraya göre belirlenmiştir. 20. yüzyılın başlarında yayınlanmaya başlayan ilk Türkçü dergilerden Cumhuriyet dönemine ve ardından da yakın döneme kadar gelen öncü Türkçü dergiler değerlendirmeye alınmıştır. Biz bu çalışmamızda Türkçülük fikri çizgisinde çıkarılmış süreli yayınları gündeme getirmeyi, dergilerin muhtevasında yer alan siyasi, sosyal vb. meselelerin karşılaştırmalı tahlilini sağlamayı, bununla birlikte derginin çıkarıldığı dönemi panoramik olarak incelemeyi amaçladık.”

Türkiye’nin yakın tarihinin, bu kitapta, Türkçülük fikri perspektifinden okunabileceğini belirten kitabın editörlerinden Emin Yarımoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Fikir dergileri Türkiye’deki düşünce tarihini gelişim ve dönüşümünde önemli bir rol oynarlar. Bu dergiler incelendiğinde yakın dönem tarihi hakkında detaylı bir panorama sunarlar. Aynı zamanda bu tür mecrâlar fikir dünyasının kalbinin attığı yerlerdir. Bu minvalde düşünüldüğünde dergicilik, milliyetçi fikir hareketlerinin de ‘kaynadığı’ bir araç olmuştur. Türkçülük fikrinin teşekkülünden bugünlere kadar olan süreç içerisinde birçok alanda propaganda aracının olmasının yanı sıra süreli yayınlar sahası da bir hayli zengindir. Türkçü dergiler için de bu durum geçerli görünmektedir. Fikir dergiciliği konusunda Türkiye’de yetkin isimlerden olan ve kitabımızda “Türkiye’de Fikir Dergiciliği” başlıklı yazısı ile katkı sağlayan Haluk Ölçekçi’de bahsettiğimiz bu zenginliğe özellikle vurgu yapmaktadır.

530 sayfadan oluşan kitabımızda yer alan dergileri birbirinden değerli ve alanlarında ehil isimler tahlil etmişlerdir: M. Hayati Özkaya, Yasin Yavuz, Sergen Çirkin, Kutlu Altay Kocaova, Ali Gezginci, Veli Kürşad Öztürk, Celil Bozkurt, Emin Yarımoğlu, Yücel Namal, Ahmet Şahin, Duygu Kartal İncebacak, Sacit Yarımoğlu, İbrahim Ağkoyun, İlker Aytürk, Murat Yılmaz, Ozan Karabulak ve Serkan Akgöz.”

Kitabın sunuş yazısını ise Türkçülük fikrinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun kaleme almıştır. Türkçü dergiler ile ilgili böyle bir çalışmanın ihtiyaç olduğunu belirten Ercilasun, kitap hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaşmıştır:

“Bozkurt Yayınlarının yeni teşebbüsü Türkçü dergilerle ilgilidir: Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler.

Böyle bir teşebbüse öteden beri ihtiyaç duyduğumu söyleyebilirim. Türkçü dergilerden beslenen ve onların bir kısmının kadrosunda da yer alan bir akademisyen olarak böyle bir çalışmanın yararlı olacağını hep düşünmüşümdür. Sonunda Emin Yarımoğlu ve Ahmet Şahin böyle bir işe girişti ve bize girişimin ilk kitabını sundu.

Elinizdeki eserde çoğunlukla genç akademisyenler tarafından ele alınan tam 16 dergi var. Meşrutiyet yıllarındaki Genç Kalemler dergisinden Atsız’ın ölümünden sonra çıkan Yeni Orkun dergisinde kadar birçok dergi inceleniyor. Ancak bu çalışmanın öncekilerden önemli bir farkı var. Dergiler akademik bir anlayışla ve derinliğine ele alınıyor.”

Kitabı temin etmek için: https://www.bozkurtyayinlari.com/urun/turkcu-dergiler/

Alternate Text
Aylık Türk Dünyası Raporu
Tarihte Bugün
Karikatür