Haberler

...

TARİHİ ESERLERİMİZ BELGESİZ KİŞİLERE EMANET

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede; restorasyon çalışmalarının “Personel istihdamı, çalıştırılması ve özel gelir” başlıklı maddesinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra restorasyon çalışmalarında gerekirse “ustalaşma” şartı aranmayacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında yapılan değişikliğe göre artık restorasyon çalışmalarında ustalık aranmayacak. 29.03.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre;

- Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek.

- “Başkanlığa bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işleri ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri aranır.” yönelik ilgili şarta “Bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkâr temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkâr çalıştırılabilir.” şartı eklendi.

- Yapılan düzenleme ile daha önce Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görev alanındaki “Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapma veya yaptırma ile tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri alma.” görevi Restorasyon Dairesi Başkanlığına verildi.

- Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındaki “Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenleme ve yerine getirme” görevi de Özel Kalem Müdürlüğüne devredildi.

  

Alternate Text
Aylık Türk Dünyası Raporu
Tarihte Bugün
Karikatür