Haberler

...

Türk Yurdu Kerkük'e IKBY Tehdidi !

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, Türkmen partilerine acil toplantı çağrısında bulundu.

İran yandaşı yeni Irak Hükümeti, Kerkük ve Türkmeneli bölgelerinin IKBY’ye verilmesi amacıyla komisyon kurdu. Bağdat’taki Talabani’ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği heyeti, anayasanın 140. maddesini uygulamak üzere bir üst komite oluşturulduğunu duyurdu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük ve Türkmeneli bölgelerinin kaderini Türklerin iradesi dışında Kürt yönetimine bırakılması anlamı taşıyan bu karar sebebiyle Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bütün Türkmen partilerini bu karara karşı acil toplantıya çağırdı: “140. maddenin yeniden yürürlüğe geçirilmesi Irak topraklarının bölünmesi ve Irak halkının yeniden iç savaşa sürüklenmesine sebebiyet verilmesini sağlayacaktır. Iraklılar tarafından reddedilen bu kararın tüm tehlikelerine karşı, Irak Parlamentosu içinden halkımızın sesiyle tüm Türkmen siyasi partilerine, cephemize ve toplumda sözü geçen tüm şahsiyetlerimize bu karara karşı bizimle yan yana durmaları için sesleniyor ve önümüzdeki günlerde Bağdat’ta acil bir toplantı yapılması için çağrı yapıyorum. Türkmenlerin sesini yükseltme zamanı gelmiştir. Stratejik konularda asla fikir ihtilafımız yoktur. Davamızın temeli olan ‘Kerkük ve Türkmen Bölgeleri’ halkımızın ve gelecek nesillerimizin geleceğinin teminatıdır.” Irak Türkmen Cephesi de kurulan komisyonu reddettiğini açıkladı.

Irak hükümetinin aldığı bu karar, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Türk gücünü kırmak ve ilerleyen dönemlerde yeni soykırımlara zemin hazırlamak maksadını taşıyor.