Haberler

...

Müzik korolarından ‘Türk’ ismi kaldırıldı

Devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkartılması ve Andımız’ın yasaklanmasından sonra tepki çekecek yeni bir karara imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile müzik korosu topluluklarından “Türk” ismi kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “olur” verdiği önerge ile 4 ildeki müzik korosu topluluğundan “Türk” ismi çıkartıldı. Elazığ’daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirildi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu da Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na devredilerek kapatıldı.

Yapılan değişiklik, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın 23 Mart 2021 tarihli yazısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un onay vermesinin ardından gerçekleştirildi.

“Türk” isminin kaldırıldığı değişiklik metni:

1-  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara’da 04.03.1987 tarih ve 87/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’nün,  yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul’a taşınması,

2- Kültür Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul’da 12.01.1990 tarih ve 90/79 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü’nün, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü ile birleştirilmesi,

3- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul’da 06.08.1992 tarih ve 92/3387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Müdürlüğü’nün isminin İstanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve yine Kültür Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul’da 06.09.1993 tarih ve 93/4793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün, İstanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, İstanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü ile birleştirilmesi,

4- Kültür Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara’da 02.05.2000 tarih ve 2000/641 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürlüğü’nün isminin Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

5- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Şanlıurfa’da 21.07.1989 tarih ve 89/14378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün isminin Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

6- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Elazığ’da 21.07.1989 tarih ve 89/14378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün isminin Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

7-  Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Diyarbakır’da 21.07.1989 tarih ve 89/14378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün isminin Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

8- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Edirne’de 25.10.1991 tarih ve 91/2352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü’nün isminin Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Alternate Text
Aylık Türkiye Raporu
Alternate Text
Aylık Türk Dünyası Raporu
Tarihte Bugün
Karikatür