Köşe Yazıları 

Yine Bir ‘Güvenli Bölge’ Masalı

Güvenli bölge konusu Türkiye’de ne zaman gündeme gelse hafızalarımızda canlanan ilk şey Körfez Savaşı sonrası Irak’ta oynanan oyundur. 36. paralel boyunca oluşturulması beklenilen güvenli bölge uygulamada çok fazla değişikliğe uğramış ve neticede Türkmenlerin içine alınmadığı bir özel alan oluşturulmuştur. Saddam’ın insafına terk edilen Türkmenlerin Irak’taki nüfuzları her geçen gün biraz daha azalırken, güvenli bölge içerisinde konuşlandırılan çekiç güç sayesinde ise PKK terör örgütü bugünlere getirilmiştir. Irak’taki güvenli bölge, Türkiye için tam anlamıyla bir kayıptır ve acı tecrübelerle de daima hafızalardaki yerini korumaktadır. ABD, bu kez de Suriye toprakları içerisinde oluşturulması…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine Genel Bakış – 5

Tanzimat Döneminde Dilde Milliyetçilik (Yazımızın 4. bölümünde (Resmî Dilde Milliyetçilik) konusu üzerinde durmuştuk. 5. Bölümünde ise (İlmî Dilde Milliyetçilik) konusu üzerinde duracağız.) İlmî Dilde Milliyetçilik Osmanlı döneminde, klâsik İslâmî ilimlerin tahsilinde ve medrese tedrisatında Arapça kullanılmıştır. 19. yüzyılın başlarında klâsik eğitim kurumlarının yanı sıra modern eğitim kurumları açılmaya başlanmıştır. Fakat Batı tarzı bu okullarda, ilimleri ifade etmek için sağlam ve bütün terimleri tamam bir Türkçeye ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. İlmî dil, edebî dilin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiştir. 1. Mahmut, 1839’da ilk modern Tıp mektebini açarken söylediği nutukta, ilim dili…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm-XVI

Plotinus ve Tanrı (Devam) Plotinus’a göre, güneş nasıl her türlü ışığın kaynağı ise, Tanrı da var olan her şeyin kaynağıdır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır o da: Plotinus’un tanrısı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi Monoteist dinlerin kabul ettiği, evreni iradesiyle yaratan bir tanrı değildir. Ayrıca Eflatun ve Aristo’nun anladığı anlamda, var olan malzemeye şekil veren bir varlık da değildir. Plotinus’da Tanrı, her şeyin kendinden çıktığı bir ‘kaynak’tır. “Allah, her türlü varlığın kaynağı olduğu için, bir şeyin var olması Allah ile mümkündür. Bu sebeple ‘Allah vardır’ diyemeyiz, çünkü…

Devamı
Köşe Yazıları 

Suriye’nin kuzeyinin kelebek etkisi

Kelebek etkisi, Amazon ormanlarındaki bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın başka bir yerinde fırtınaya sebep olabilir diye tanımlanır. Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Daha çok yaratılan bir kaosun büyüyerek artmasını ifade eder. Suriye’deki olaylar bu kavramı ispat edercesine gelişmektedir. *** Suriye’de, Fırat’ın doğusunda kurulması gündemde olan güvenli bölge konusu çok sıkıntılı bir yöne doğru ilerlemektedir. Ortak harekât merkezi, ABD askerlerinin Şanlıurfa’ya gelmesi ile kuruldu ve İHA’ların uçmaya başladığı basına düştü. Ama arkasından gelen açıklamalardan güvenli bölge üzerinde mutabakatın açıklandığı gibi olmadığı anlaşılıyor. Derinliğin…

Devamı
Köşe Yazıları 

Entelijansiya, sosyal krizler ve milli bilincin inşası(1)

İnsan zihni, olay ve olguları tikel karakterlerinden soyutlayıp kategorize ederek çalışma eğilimine sahiptir. Her bir kategori için oluşturulan cins isimler ise kavramlara hayat vermektedir. Kavramlar, her birini birbirinden ayırt etme işine yarayan ‘ayırt edici özellikler’ vasıtasıyla kategorizasyon sürecinin de bir parçası olurken; insanoğlu dünyayı bu sözcüklerle anlamlandırır. Düşünme süreçlerinin içerisine sirayet eden bu unsurlar, en basit maddi gerçekliği anlamlandırmaktan, soyutluğun en üst mertebelerine kadar tefekkürün en önemli bileşenlerindendir. Milli kimliklerin zihinde yapılandırılması da benzer bir epistemolojik sürecin ürünü olarak nitelendirilebilir. Zira insan düşüncesinin yoğunlaştığı olgular her ne kadar çeşitlilik gösterse…

Devamı
Köşe Yazıları 

İslam ve Milliyetçilik-2

İslam yayılırken farklı kültür ve medeniyetler üzerine yerleşirken mahalli ve milli önderliklere dini engel çıkarmamıştır. Çünkü toplum, şahsiyetleri kendi faaliyetlerini tayin edebilir ve önderlerini bulabilirler. Kur’an şöyle der, “…sen ancak uyaransın. Her kavmin(toplumun) bir yol göstereni (hâdi) vardır.” Mahalli iktidarlara, Müslüman olmak kaydıyla yer verilmiş olması millî dinî beraberliğe güvensizliğin olmadığı manasına gelir. Çünkü önder ile toplumu arasında, hele o devirde bir yabancılaşma tabiî olmayan bir şeydir. Sonra herkese örnek olan Hz. Peygamber önderliğinde merkezinde olduğuna göre endişe edecek bir durum yoktur. Eğer gerçek önderden uzaklaşırsa yahut ona aykırı düşülürse…

Devamı
Köşe Yazıları 

Yalniz demokrat’ın hayat hikâyesi

Gazeteci Fatih Uğur ile gazeteci ve akademisyen İhsan Dağı, aktif siyasetten çekileli 31 yıl olan ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz aksakallı siyaset ve devlet adamı Ferruh Bozbeyli’yi uzun soluklu konuşturmayı başarmıştır. Timaş Yayınevi’nin hatırat dizisinin “Nehir Söyleşisi” olan “Yalnız Demokrat: Ferruh Bozbeyli Kitabı” Haziran 2009’da yayınlanmıştı. Bozbeyli, genç kuşakların muhtemelen bilmediği, çok partili siyasi hayatımızın gençlik dönemlerine vakıf olanların hemen tanıyacağı bir politikacıdır. 27 Mayıs İhtilali sonrasında DP’lilerin yargılandığı Yassıada Mahkemesi’nde Demokrat Parti mebuslarından Osman Turan’ın avukatlığını yapan, Adalet Partisi’nin kuruluşunda bulunan; 4 dönem Milletvekilliği, bir dönem grup başkanvekilliği, 3 dönem Meclis Başkanvekilliği ve Başkanlığı,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Hazine bonesi, hisse sanatları ve tahvilevalliye binmek üzerine

Hiç unutmam; vakti zamanında, 90’lı yılların bankacılık bakımından ‘çılgın’ yüzde yedi bin beş yüz faizli günlerinde – bu arada bu rakam otogar kafeteryasında talim etmek zorunda kaldığımız metalik tatlı çay gibi sallama değil gerçek bir oran, bir üstadımız ilgili fişi bastırıp çerçeveletmiş ve müfettişlikten sabite geçince genel müdürlükteki odasının duvarına asmıştı- bir reklam vardı. İsmi lazım değil, babamın logosundaki koşturan attan ötürü “Beygir Bank” dediği bir banka, kendi medya grubunun kanallarında hep aynı reklamı aynı sloganla döndürür dururdu: “İ…. Bankası, dövizinize, TL’nize, bütün yatırımlarınıza çok kazandıran banka!” Bu sloganının seslendiren…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine Genel Bakış-4

Tanzimat döneminde dilde milliyetçilik Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Tanzimat hareketi ile siyasî bünye değiştirmenin ve onu kanunî esaslara dayandırmanın gaye edinildiğini, fakat bu gayeyi gerçekleştirmekte aciz kalındığını, diğer sahalarda az çok muvaffak olunduğunu belirtmiştir. Bu sahaların başında da, dil ve edebiyatta yenileşme ile başlayan bir fikir hareketi, başlangıçta müphem de olsa bir sisteme doğru gitmeye çalışan geniş bir maarif faaliyeti ile ticarî ve sınaî bazı teşebbüslerin zikrolunabileceğini ifade etmiştir.(1) Tanzimat’tan sonra siyasî, içtimaî, iktisadî ve fikri sahada meydana gelen değişiklikler içinde en önemlisi, edebiyat alanında meydana gelenlerdir. Bir inkılâp boyutunda…

Devamı
MP3 DİNLE, film izle , evden eve nakliyat , youtube mp3 ,