Köşe Yazıları 

“Yabancı diller boyunduruğu”

Başka dillerden kelime almak diller için kaçınılmazdır. Köşede bucakta, Issız bölgelerde yaşayan topluluklar kimseyle temas etmedikleri için bir şey alacak durumda değillerdir. Dolayısıyla neleri varsa onlarla idare ederler.  Başka insanlar ve insan topluluklarıyla temas edenler mutlaka bir şeyler alır ve verirler. Biz çok hareketli bir milletiz. Hareketli topluluklar ihtiyaç duydukları hemen her şeyi almakta yerleşiklere göre daha esnektirler. Yaşamak, tutunmak, yerleşmek ve idare etmek için uygun bulduklarını alırlar. Çabuk karar vermek mecburiyetindedirler. Biz onlardanız. Birçok millet ve toplulukla karşılaştık. Almakta tereddüd etmeyiz. Kelime almakta da rahatız. Bazı dillerden fazla kelime…

Devamı
Köşe Yazıları 

Bu fotoğrafla çöküş; bu çöküşle beraber doğuş başlamıştır

Yer ve zaman değişmekle birlikte o fotoğrafı hepimiz gördük. Belediyenin kurduğu bir baraka ve domates, soğan vb. almak için saatlerce bekleyen insanlar. Bu satırların takip edenlerin çok olduğunu düşünmüyorum; ancak basit bir aramayla eski yazılarımızı okuyanlar göreceklerdir ki burada defalarca dile getirdik. Neyi mi? Elbette neoliberal iktisat politikalarının artık Türkiye’yi taşımadığını ve bu zararlı sistemin çökmeye başladığını. “Devlet ticaret yapmaz.” lobisi bir anda gerçekle yüz yüze geldi ve devleti sebze-meyve işinde buluverdik. İş bu noktaya gelmeyebilirdi. Vatandaş o sıralarda beklemeden, ucuz ve kaliteli ürünle ihtiyacını giderebilirdi ancak uygulanan neoliberal iktisat…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm-III

Salt Bir Ateizm Mümkün mü? Ateizm üzerine araştırma yapan birçok yazar bu soruya olumsuz bir yanıt vereceklerdir. Yani salt bir ateizm mümkün değildir. Genetik Psikiyatri’nin önemli temsilcilerinden, Analitik Psikolojinin kurucusu İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung (1875-1961) : “Her çocuk, anasından Allah fikri sembolize edilmiş bir arketiple doğar” derken, insanın mayasında Tanrı fikrinin mündemiç olduğunu, dünyaya geldiği andan itibaren, onun arayışı içinde bulunduğunu, gördüğü ve hayran kaldığı nesnelere o gözle yaklaştığını, hak veya batıl bir Tanrı inancına sahip olduğunu yazar. Fransız düşünürlerinden Boiѐre: “Her insanın kalbinde inanç tohumları olduğu kadar, ateist…

Devamı
Köşe Yazıları 

Bir ülke nasıl kaosa sürüklenir? Nasıl batırılır? Nasıl dış müdahaleye açık hale gelir?

Venezuela örneği Venezuela 20 yıl önce müreffeh ve sosyal barışın hâkim olduğu bir ülke idi. Ya şimdi ne durumda, bu duruma nasıl geldi? Venezuela ekonomisi düşüşte ve kan kaybediyor. Venezuela’da sosyal karmaşa ve her alanda sıkıntılar var. Dış müdahalelere açık hale geldi, zayıfladı… Hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığı son beş yılda milyonlarca Venezuelalının ülkesini terk etmesine yol açtı. Çoğu bu durum için Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini suçluyor. Bazıları da ABD’yi sorumlu tutuyor. Peki Venezuela ekonomisi ve siyaseti bugünkü kriz şartlarına sosyal ve siyasi kaos ortamına…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tarihi yöneten Türk milleti yeniden tarif edilemez

(Bu yazı Aralık 2007’de Türk kimliği üzerindeki tartışmalar için yazılmıştı ancak güncelliğini korumakta. Bu tartışmalar hız kesmeden devam etti. “Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” sloganı ile zirveye çıktı. 15 Temmuz kara gecesinden sonra, Cumhurbaşkanı “Devleti sıfırdan yeniden kuracağız (Ağustos 2016 gazeteler).” dedi. 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleriyle yeni bir rotaya girildi. Kimlik tartışmaları halen sürüyor.) Son birkaç yıldır ülkemizde kimlik problemli kişilerin ya da dünya görüşleri açısından Türklüğü bir etnisite, sıradan bir aidiyet olarak görenlerin, Türk milletinin, millet anlayışına yeni bir tarif getirme çalışmaları, ellerinde…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 3

11. Milli şahsiyetlere saldırılıyor Son zamanlarda Cumhuriyet düşmanlığıyla temayüz etmiş bir takım tipler, bütün güçleriyle milli ve manevi duygu ve düşüncelerimizi besleyen Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Ziya Gökalp gibi şair, yazar ve fikir adamlarımıza da insafsızca saldırarak Türk milletinin reflekslerini test ediyorlar. Bu üç şahsiyetin de ortak yönü, milli hassasiyetlerinin güçlü olmasıdır. Bu milli şahsiyetlere, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığında simge haline gelen Kadir Mısıroğlu’nun ağzıyla nasıl saldırıldığını görelim: a) Mehmet Âkif Ersoy; Mehmet Âkif Ersoy’un milli duygularını yansıtan şiirlerinden iki örnek: İstiklâl Marşı’ndan Dalgalan sen de şafaklar…

Devamı
Köşe Yazıları 

Nur ve Işık

Son yıllarda, vefat haberleri üzerine taziye bildiren bazı vatandaşlar yeni bir kelimede karar kıldılar: Işık. Işıklar içinde uyusun. Işıklar içinde uyu! Işık yoldaşın olsun! Bu kelimeyi ilk ortaya atanlar şuurlu bir tercih yapmışlardı, ‘lâik’ olma kaygısındaydılar, ‘ışık’ kelimesinde lâik bir nüans sezmişlerdi, diye düşünüyorum.  Şimdi kullananların bir kısmı yine öyledir, ama bir kısım insanlarımız da, fazla düşünmeden, moda diye, modern görünme hevesiyle kullanıyorlar. Ben lâikliğe samimiyetle inanırım. Lâik olmayan Arap coğrafyasının hâl-i pür melâli ortada. Amma velâkin lâiklik -bugün dilimizde kullanıldığı manası ile- devlete ait bir kavramdır, hukukî bir terimdir,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Müslüman Kardeşler – 2

Seyyid Kutb Erbakan’ın yükselişiyle birlikte Türkiye’de birkaç kitabın bol bol basıldığını, ucuz veya bedava dağıtıldığını görüyoruz. 70’li yıllarda başlayan bu ‘dağıtım’, 12 Eylül darbesinden sonra da devam eder, Siyasî Ümmetçiler kadar ülkücüleri de hedef alır. Dağıtılan kitaplar Seyyid Kutb’un ve onun Pakistan’daki yansıması Mevdudî’nindir. “Müslümanlık bu değil” sözüne alıştık. Anlamsız hâle geldi. Fakat Kutb, Mevdudî ve Türkiye’deki devamı “Adil Düzen” bir başka mesaj verdi. Kutb ve İhvan, “Müslümanlık bu!” diye takdim edildi. Aslolan karşı çıkmaktır Kutb, Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan El-Benna ile aynı yıl ve aynı çevrede doğdu. İkisi de…

Devamı
Köşe Yazıları 

Buzlu cehennem

Türkistan Türk kültür havzasının Kazak stepleri, 18. yüzyılın sonunda Rus İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir. Hokand, Buhara ve Hive hanlıklarının kontrolündeki günümüz Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan devletlerinin yer aldığı mahalde meskûn, ekseriyeti Türk olan topluluklar ise 19. yüzyılın son çeyreğine girilirken aynı makûs talihin tecellisine şahit olmuştur. Aynı tarihlerde Çin hâkimiyetine karşı bağımsızlık mücadelesi veren Doğu Türkistan da geçici bağımsızlık kazanımlarına karşın Çin’in esaret zincirini kıramamıştır. Yukarıda bahsi geçen dönemler, milliyetçilik fikrinin ve milli bilincin tüm dünyada inkişaf halinde olduğu bir zaman dilimine işaret etmektedir. Her ne kadar o dönemde milli…

Devamı