Halil İbrahim Bayrakçı: “İstanbul Finans Merkezi projesinin ne akla ne mantığa ne de piyasa şartlarına uyan bir tarafı yok”

Ekonomist Halil İbrahim Bayrakçı ile 2019 yılının ekonomik durumunu ve İstanbul’un Finans Merkezi olması durumunu konuştuk. 2019 yılının son haftasına girerken, geride bıraktığımız bir yılı ekonomik açıdan değerlendirir misiniz? 2019 yılı biraz sıkıntılı geçti. Ekonomik açıdan değerlendirmek gerekirse 3 başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Bir reel sektör açısından, bir finansal sektör açısından ve bir de halk açısından konuya bakmamız gerekiyor. 2018 krizinden sonra reel sektör 2019’da herhangi bir toparlanma emaresi göstermedi. Biraz ihracatta artış oldu. Ondan sonra üretimde tekrar bir azalma meydana geldi. Herhangi bir şey yaptıkları yok. Sabit sermaye yatırımları neredeyse…

Devamı

Abdürreşit Celil Karluk: “Türkiye, mazlumların hamisi olarak, atalarının geldiği coğrafyadaki akrabalarının haritadan silinmesine kesinlikle kayıtsız kalmayacaktır”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdürreşit Celil Karluk ile Doğu Türkistan’daki son durum üzerine konuştuk. İlk günden beri acısını çok derinden hissettiğimiz Doğu Türkistan meselesi günümüzde ne durumdadır? Yaşanan süreçte herhangi bir değişiklik mevcut mudur? Bugün Doğu Türkistan meselesi bölgesel problem olmaktan çıkmış uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Nitekim Batı devletlerinin bir araya gelerek, en son 23 den fazla ülkeydi, bu meseleyi gündemine almış ve Çin’e karşı Birleşmiş Milletler’in yayınlamış olduğu mesaj ve mektupları uluslararası arenada tebliğ etmişti. Bu süreçteki gelinen değişimde Çin Devleti sert tutumunu bölgedeki faşist…

Devamı

Arslan Bulut: “ABD Senatosunun kabul etmiş olduğu tasarıyı anlamanın yolu ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerden geçmektedir”

Gazeteci-Yazar Arslan Bulut ile ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesi hususunda konuştuk. Geçtiğimiz hafta ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika’nın kongresinde Türkiye aleyhine bir sürü karar tasarıları geliyor, geçiyor. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz yaptırım kararları senatoda, komisyonda kabul edilmişti. Daha önce de temsilcilerle bu yaptırım kararları kabul edilmişti, senatonun komisyonunda da kabul edildi. Son olarak da Ermeni tasarısı kabul edildi. Öncelikle Amerika ile Türkiye arasında nasıl ilişkiler döndüğünü anlamamız lazım. İlk önce düşünmemiz gereken konu bu. Neden yahut nereden bu yargıya varıyorum? Şöyle…

Devamı

Prof. Dr. Timuçin Kodaman: “Enerjide bağımlılığımız azaldı diyebileceğimiz bir proje değil lakin önemsenmesi gerekiyor. TANAP projesinin gerçekleşmesi bir alternatiftir.”

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kodaman ile TANAP projesini ve bölgesel açıdan önemini konuştuk. Geçtiğimiz hafta Türkiye kısmı tamamlanan ve Avrupa bağlantısı açılış töreni yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nden (TANAP) bahseder misiniz? Geçtiğimiz hafta devlet başkanlarının da katılımı ile açılan TANAP’ın Türkiye kısmı esasında şunu kapsıyor; Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz gaz sahası ve güneyindeki sahaların doğalgazını Güney Kafkasya Boru Hattı’na bağlayan bir kısımdır ve buradan Balkanlar ve İtalya’ya kadar uzanacak bir kısmı güneyden alternatif bir gaz ihracatı yapacaktır. Hat SOCAR şirketi üzerinden…

Devamı

Hanefi Bostan: “Hiçbir şeyi başaramayız düşüncesini biz çocuklarımızın kafasından, gençlerimizin kafasından silmediğimiz sürece başarı elde etmemiz mümkün değildir”

Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Numaralı Şube Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan ile PISA’nın açıklamış olduğu verileri ve eğitim meselesi üzerine konuştuk. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin eğitim durumlarını değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir noktada olumlu değerlendiriyorum ama yeterli olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bir kıyaslama yaptığımızda 2012 yılında Türkiye; okuma becerilerinde 475 puan alırken 2015 yılında 428 puana düşüyor, 2018 yılında da 466 puana yükseliyor. Yani daha 2012 yılındaki…

Devamı

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Uzmanlarından Gözde Kılıç Yaşın TANAP projesini değerlendirdi

TANAP projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki gaz sahalarından çıkardığı doğal gazın Türkiye ve sonrasında Avrupa’ya transfer edilmesi için hayata geçirilen Güney Gaz Koridoru projesinin Türkiye ayağını oluşturur. TANAP, yapımı süren ve 2020’de tamamlanması beklenen Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanarak Avrupa’ya gaz sevkiyatına başlayacak. Ekim 2007’de Şah Deniz 2 Gaz Sahası’nda bulunan doğal gaz rezervlerinin satış ve transferi konularında Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar sağlanmıştı. 26 Haziran 2012’de iki ülke arasında imzalanan TANAP anlaşmasıyla proje resmiyet kazanmıştı. TANAP projesinin temeli, 17 Mart 2015’de atıldı. 2018…

Devamı

Furkan Kaya: “Milli davamız Kıbrıs, Anadolu’nun doğal uzantısıdır. Kaderine terkedilemez!”

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ile Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeleri ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılmış olduğu gayri resmi görüşme üzerine konuştuk. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Libya deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatleri doğrultusunda neler getirecektir? Genelde Ege sorunu ve Akdeniz sorunu olarak belirleyebileceğim Yunanistan ile Türkiye arasındaki bu mesele uzun yıllara dayanmakta. Geçmişte biliyorsunuz Ege Adası’nda vuku bulan meselelerde Kardak krizini örnek verebilirsek, kıta sahanlığı ve karasuları meselesinde Türkiye’yi tam anlamı ile kendi iç denizine hapsetmek ve…

Devamı

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: “Dünya’daki bütün Türkler birlik ve dayanışma içinde olursak hepimiz güçlü oluruz”

Kırım Türklüğünün lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile 2014 yılında Kırım’da yaşanan işgali, Türkiye’nin bu işgaldeki pozisyonunu ve bu işgale karşı tutumunu konuştuk. 2014’te Rus işgali esnasında ve daha sonraki süreçte Türkiye Devleti’nin ve Türk halkının tarihi ve vicdani sorumluluklarını yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Türkiye bizim için çok facia olan olaylarda tarafsız kalmadı. İlk olarak Türkiye, Rusya tarafından gerçekleşen işgali tanımadı. Kırım, Ukrayna’nın parçasıdır. Ukrayna’nın bütünlüğünün taraftarıyız. Ama Türkiye batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara Rusya’ya karşı katılmadı. Ben 2014 yılında Rus askerleri Kırım’ı işgal ettiklerinden sonra referandum geçirdiler ve buraya gelip Tayyip…

Devamı

Rahim Cavadbeyli: “Türkiye, İran’da başka devletlerin müdahalesine yer vermeden İran Türklüğü üzerine stratejisini tasarlamalıdır”

Araştırmacı-Yazar Rahim Cavadbeyli ile İran’da devam etmekte olan gösteriler ve İran’daki Türk kardeşlerimizin durumu üzerine konuştuk. İran’da geçtiğimiz hafta başından beri devam eden gösterilerin sebepleri nelerdir? İran’da son dönemde ekonomik kriz had safhada. Her daim olduğu gibi bu defa da ekonomik kriz toplumun isyanına esas sebeplerden biri gibi gösterilebilir. Ama işin mahiyetine geldiğimizde işin mahiyeti bizatihi yani görünüş itibariyle ekonomik kriz olsa da arkasında çeşitli faktörler duruyor. İç faktör olarak; hâkimiyetten razı olmayan, hâkimiyete karşı çeşitli fikirlerin, çeşitli cereyanların bu ekonomik krizi kullanarak sokaklara çıkma sebebi olarak gösterebiliriz. Cumhurbaşkanı bu…

Devamı

Mustafa Çetinkaya: “Sürekli yeni vergiler koymak, vergi veya vergi cezası afları bir ekonomi için sürdürülebilir çözüm değildir”

Yeni Ekonomi Derneği Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Çetinkaya ile geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen vergi sistemini ve ekonomimizdeki son gelişmeleri konuştuk. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen vergi sistemiyle alakalı yasa teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz? Torba yasalar, birden çok konuyu içeriyor, detaylarına inip bakmak lazım. Yoksa mutlaka bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz. Ekonomi toplum için önemli bir gündem. Bu nedenle de herkes ekonomi ile ilgili maddelere odaklandı. Birincisi, yeni vergiler geliyor. Bu vergiler orta ve üst gelir gruplarını ilgilendiriyor. İkincisi, vergi cezalarına indirim yapıldı. Türkiye bunları daha önce…

Devamı

Fikrim Damka: “Kosova’daki Türk toplumunun anavatanı olan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını daha güçlü kılmak açısından periyodik olarak Türk toplumunun sorunlarının çözümü ile ilgili istişareler yapılacaktır”

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile partisinin yapacağı çalışmaları ve Kosova-Türkiye ilişkileri hakkında konuştuk.  Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka kimdir? 16 Ekim 1972 tarihinde Prizren’de doğdu. İlköğrenimini Motrat Qiriazi İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Gjon Buzuku Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı. Savaştan hemen sonra 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya başladı. 2002 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı olarak görev aldı. Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) önerisiyle 2005 yılında Kosova Nüfus Sayımı Komisyonu üyesi olarak atandı ve 2011 yılına kadar hizmet…

Devamı