Prof. Dr. Mehmet Akif Okur: “Yapılacak olan askeri destek müzakereye zemin sağlayacaktır”

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ile Libya’da gelişen olaylar üzerine konuştuk. Libya’da, 2011 yılında öldürülen Muammer Kaddafi’nin ardından başlayıp günümüze kadar devam eden iç savaş ve siyasi kriz söz konusu. Son günlerde de ülke gündemimizde yer tutan Libya meselesini genel olarak özetler misiniz? Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından geçen dönem, Libya için iç bütünlüğün sağlanamadığı bir karışıklık dönemi olarak tarihe geçti. Özellikle güvenlik alanında devlet yapısı adeta çöktü. Silah depoları yağmalandı. Ülkenin muhtelif yerlerinde farklı büyüklükte silahlı gruplar ortaya çıktı.…

Devamı

Dr. Serdar Yılmaz: “Öncelikle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri arttırmalı ve insanların birbirlerini tanımaları için uygun ortamı yaratmalıyız”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar Yılmaz ile geçtiğimiz hafta Özbekistan’da yapılan seçimler üzerine konuştuk. Kerimov’un vefatının ardından Özbekistan’da yaşanan siyasi gelişmeleri ve bu gelişmeler çerçevesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerel seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kerimov’un vefatı ile birlikte Şevket Mirziyoyev ile beraber gerçekten yeni bir dönem başlıyor. Mirziyoyev,  Kerimov’a yabancı biri değil hatta Kerimov ile birlikte yıllarca siyaset yapmış birisidir. Özbekistan’ı ve Kerimov’u çok iyi bilen biri fakat yaklaşım farklılıkları vardır. Kerimov daha ziyade katı bir yönetim sergilerken, izolasyon politikası uygulayıp hem Özbekistan’ı…

Devamı

Prof.Dr. Doğan Kantarcı: “Projenin bize faydası olmayacak aksine Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uluslararası tartışmalara açacağı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve tabii ki de Türk milletinin aleyhine olacaktır”

Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı ile Kanal İstanbul Projesi üzerine konuştuk. Uzun zamandır tartışılan ve ülke gündemimizde sıklıkla yer alan Kanal İstanbul Projesi nedir? Maskaralığın önde gidenidir. Kanal İstanbul, tankerlerin ve kuru yük gemilerinin İstanbul Boğazı yerine kanaldan geçirilmesi için yapıldığı söylenen bir projedir. Ama İstanbul Boğazı’nda tankerler patlayacak, yangın çıkacak, vatandaşı korumak için yapıyoruz dedikleri şey İstanbul Boğazı’nın yerine geçebilecek bir yapı değil. İstanbul Boğazı, Kanal İstanbul’dan çok daha geniştir. İstanbul Boğazı’ndan tankerlerin ve kuru yük gemilerinin geçirilmesi için yeterli tedbirler zaten alınmıştır. Böyle bir olay yoktur. Olan da…

Devamı

Halil İbrahim Bayrakçı: “İstanbul Finans Merkezi projesinin ne akla ne mantığa ne de piyasa şartlarına uyan bir tarafı yok”

Ekonomist Halil İbrahim Bayrakçı ile 2019 yılının ekonomik durumunu ve İstanbul’un Finans Merkezi olması durumunu konuştuk. 2019 yılının son haftasına girerken, geride bıraktığımız bir yılı ekonomik açıdan değerlendirir misiniz? 2019 yılı biraz sıkıntılı geçti. Ekonomik açıdan değerlendirmek gerekirse 3 başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Bir reel sektör açısından, bir finansal sektör açısından ve bir de halk açısından konuya bakmamız gerekiyor. 2018 krizinden sonra reel sektör 2019’da herhangi bir toparlanma emaresi göstermedi. Biraz ihracatta artış oldu. Ondan sonra üretimde tekrar bir azalma meydana geldi. Herhangi bir şey yaptıkları yok. Sabit sermaye yatırımları neredeyse…

Devamı

Abdürreşit Celil Karluk: “Türkiye, mazlumların hamisi olarak, atalarının geldiği coğrafyadaki akrabalarının haritadan silinmesine kesinlikle kayıtsız kalmayacaktır”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdürreşit Celil Karluk ile Doğu Türkistan’daki son durum üzerine konuştuk. İlk günden beri acısını çok derinden hissettiğimiz Doğu Türkistan meselesi günümüzde ne durumdadır? Yaşanan süreçte herhangi bir değişiklik mevcut mudur? Bugün Doğu Türkistan meselesi bölgesel problem olmaktan çıkmış uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Nitekim Batı devletlerinin bir araya gelerek, en son 23 den fazla ülkeydi, bu meseleyi gündemine almış ve Çin’e karşı Birleşmiş Milletler’in yayınlamış olduğu mesaj ve mektupları uluslararası arenada tebliğ etmişti. Bu süreçteki gelinen değişimde Çin Devleti sert tutumunu bölgedeki faşist…

Devamı

Arslan Bulut: “ABD Senatosunun kabul etmiş olduğu tasarıyı anlamanın yolu ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerden geçmektedir”

Gazeteci-Yazar Arslan Bulut ile ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesi hususunda konuştuk. Geçtiğimiz hafta ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika’nın kongresinde Türkiye aleyhine bir sürü karar tasarıları geliyor, geçiyor. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz yaptırım kararları senatoda, komisyonda kabul edilmişti. Daha önce de temsilcilerle bu yaptırım kararları kabul edilmişti, senatonun komisyonunda da kabul edildi. Son olarak da Ermeni tasarısı kabul edildi. Öncelikle Amerika ile Türkiye arasında nasıl ilişkiler döndüğünü anlamamız lazım. İlk önce düşünmemiz gereken konu bu. Neden yahut nereden bu yargıya varıyorum? Şöyle…

Devamı

Prof. Dr. Timuçin Kodaman: “Enerjide bağımlılığımız azaldı diyebileceğimiz bir proje değil lakin önemsenmesi gerekiyor. TANAP projesinin gerçekleşmesi bir alternatiftir.”

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kodaman ile TANAP projesini ve bölgesel açıdan önemini konuştuk. Geçtiğimiz hafta Türkiye kısmı tamamlanan ve Avrupa bağlantısı açılış töreni yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nden (TANAP) bahseder misiniz? Geçtiğimiz hafta devlet başkanlarının da katılımı ile açılan TANAP’ın Türkiye kısmı esasında şunu kapsıyor; Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz gaz sahası ve güneyindeki sahaların doğalgazını Güney Kafkasya Boru Hattı’na bağlayan bir kısımdır ve buradan Balkanlar ve İtalya’ya kadar uzanacak bir kısmı güneyden alternatif bir gaz ihracatı yapacaktır. Hat SOCAR şirketi üzerinden…

Devamı