Emperyalizm, Milliyetçilik ve İhvan

Milliyetçiliğe muhalefet, kesinlikle eski veya yeni emperyalizmleri desteklemek demektir… Tom Nairn Aslolan ‘egemenlik’ Egemenlik asırlardır ‘millî egemenlik’tir. Ve millî egemenlik bir coğrafya üzerinde kurulur. Millî egemenlikle emperyalizm bir arada yaşayamaz. Bu yüzden emperyalizm her şeyden önce millî egemenlikten hoşlanmaz; millî egemenliği yok etmeğe, coğrafyasını parçalara ayırmağa veya ortaklı hale getirmeğe çalışır. Geçen yazımda anlattığım gibi milletten ve vatandan hoşlanmayan 20. asır siyasî İslam’ı bu açıdan emperyalizmin işine gelir. Dolayısıyla emperyalistler, son yüz yıl içinde milliyetçiliğe düşman, dinbazlığa dost bir politika güttü. Yıllar önce, henüz SSCB İmparatorluğu yıkılmamışken bir arkadaşım Amerika’nın…

Devamı

İhvan: Ne milliyet ne vatan!

Gulu gulu dansı yapan Zenciler Batı medeniyetini çökertiyor Kutb’un düşünce dünyasına kuvvetle etki eden unsurlar ABD’de deri renginden dolayı aşağılanması ve önceleri dost edindiği Nasır ile yollarının ayrılmasıdır. Mısır Maarif Bakanlığı’nın iki yıllık görevlendirmesiyle ABD’de üç ayrı üniversitede eğitimle ilgili çalışmalar yapar. O günlere kadar edebiyat ve şiir tenkidiyle meşgulken şimdi ‘İslam’da Sosyal Adalet’ ve ‘İslam’la Kapitalizm’in Savaşı’nı yayınlar. ABD’de etrafına baktığında Alexis Carrel’in çöken Batı Medeniyetini görür. Meselâ Amerikanların müzik zevki hakkında fikirleri şöyledir: Tercihleri “jazz” müziğidir ki bu, Zenciler’in ilkel eğilimlerini tatmin için icat ettikleri müziktir. Hem gürültü…

Devamı

Müslüman Kardeşler – 2

Seyyid Kutb Erbakan’ın yükselişiyle birlikte Türkiye’de birkaç kitabın bol bol basıldığını, ucuz veya bedava dağıtıldığını görüyoruz. 70’li yıllarda başlayan bu ‘dağıtım’, 12 Eylül darbesinden sonra da devam eder, Siyasî Ümmetçiler kadar ülkücüleri de hedef alır. Dağıtılan kitaplar Seyyid Kutb’un ve onun Pakistan’daki yansıması Mevdudî’nindir. “Müslümanlık bu değil” sözüne alıştık. Anlamsız hâle geldi. Fakat Kutb, Mevdudî ve Türkiye’deki devamı “Adil Düzen” bir başka mesaj verdi. Kutb ve İhvan, “Müslümanlık bu!” diye takdim edildi. Aslolan karşı çıkmaktır Kutb, Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan El-Benna ile aynı yıl ve aynı çevrede doğdu. İkisi de…

Devamı

Müslüman Kardeşler

Müslüman Kardeşler’i anlamak için doğduğu yere ve zamana gitmek lazım. Yani yirminci asrın başındaki Mısır’a. Mısır, 1882’den beri bir İngiliz kolonisidir. Bir taraftan Osmanlı’nın içinde bulunduğu zafiyet, diğer taraftan Hidivlerin dış borca batması, Memluklerden beri Türk hâkimiyetindeki bu ülkedeki egemenliğimize son verdi. Gerçi resmen hâlâ Osmanlı’nın parçasıydı ama ancak kâğıt üzerinde. Birinci Dünya Harbi’ne girişimizle birlikte bu görüntü de kalktı. Kıbrıs gibi Mısır da resmen İngilizlerin olur. Akdeniz’in ötesindeki Türkiye Birinci Dünya Harbi’nde ittifak devletlerinin zaferi, İngiliz hâkimiyetini perçinledi. Türkiye’ye hiç geçirilemeyen, son teşebbüste de Millî Mücadele ile defedilen sömürge…

Devamı

Ceren Hoca’nın ardından: “Sistem böyle”

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim serbest düşüş hâlinde. Öğrencilerimizin dünya öğrencilerine göre puanları (PISA), mezunlarımızın dünyadakilere göre becerileri (PIAAC) ve üniversitelerimizin dünyadaki sıralaması… Dipte, dipte, dipte. Bunlar rakamlar. Fakat rakamların arkasında da kaskatı gerçekler ve gözyaşı var. Ceren Damar Şenel’in alçakça katli var. İlgisi ne? İlgisi şu ki, katilin sözleri hâkim anlayışı aksettiriyor: Kopya mubahtır. Hatta haktır! Bırakın kopya çekiversinler. Sistem böyle. Yıllar önce yeni bir üniversitenin doktora yönetmeliğini hazırlıyorduk. Bir sözde ‘öğretim üyesi’, “Bilime özgün bir katkıda bulunmak…” diye başlayan doktora hedefine itiraz etti: Gerçekçi olalım arkadaşlar, hangimiz bilime özgün…

Devamı

Parti içi demokrasi

Şimdilik ülkedeki demokrasiyi bir tarafa bırakıp müzmin problemimize bir göz atalım: Parti içi demokrasi. Bu da tam, bütün güzel şeyler gibi, birçoğunun, “İyi diyorsun, hoş diyorsun da bizde olmaz. Burası Türkiye!” diyeceği cinsten ulaşamadığımız bir yapıdır. Aslında çok basittir parti için demokrasi: Partinin yetkili kurulları terör ve baskı estirilmeksizin seçimle teşekkül eder. (En önemlisi bu:) Partide hiç ama hiç kimse kendi başına karar veremez. Kararları yetkili kurullar verir. Ve sadece yetkili kurullar verir. Dahi de olsa, insanüstü de olsa liderler değil. Tek tek insanlar inisiyatif alırlar. Tek tek insanların inisiyatifi…

Devamı

Demokrasi dedikleri

Sene 1961. On beş yaşında bir çocuğu sınıf arkadaşları Türkçü bir büyükle tanıştırmaya götürürler. İzmir’de Hüsamettin Gülcür Bey’le.Sohbet, evet gerçekten sohbet, yani diyaloglar… Monolog ve nutuk değil karşılıklı konuşmalar saatlerce uzar. Günün sonunda çocuk mutludur. Birçok konuda fikri sorulmuştur. Tasdik edilmiş veya itiraz edilmiştir; ama mutlaka sorulmuştur. Dinlenmiştir. Dinleme, onama veya düzeltme samimiyetle yapılmıştır. “Sen bir insansın, bir kişiliksin, kanaatlerin vardır ve ben onlara saygı duyuyorum.” Çocuğun aldığı asıl mesaj budur. Artık o çevreden uzaklaşılır mı? Asla! O çocuk benim. Benim gibi daha nice başkaları, mesela Prof. Dr. Ahmet Bican…

Devamı

Türk müsün, Müslüman mı – IV

Din ve bilim Dinler bilimi, evren hakkında bilgiyi kudsî bilirler. İslamiyet’te tabiat ve tabiat olaylarından ‘ayetler’ diye bahsedilir. Yani işaretler. Fakat Kur’an’ın ifadelerine de ayet dendiği göz önüne alınırsa, neredeyse ikisinin de Allah’ın sözü olduğu anlayışına gidilir. Biri söz, diğeri gerçeklik olarak insanlar için ‘işaret = âyet’ vazifesi görür. Hristiyan akaidi de böyledir. Gerçi biz ‘bizde şöyle onlarda böyle’ diye farklılık ararız ama fark dinlerden ziyade dindarlarda. Hristiyan uluları yukarıdaki ‘âyet’ kavramını şöyle ifade eder: Bize iki kitap verilmiştir. Biri Kitab-ı Mukaddes (eski ve yeni ahidin ikisi birden), öbürü tabiat.…

Devamı

Türk müsün, Müslüman mı – III

Şimdi bu üç kategorinin bir biriyle ilişkisini inceleyelim. Türkçülük için bilim nedir; bilim için Türkçülük nedir?  Din için Türkçülük ve Türkçülük için din… Nihayet din için bilim nedir ve bilim için din? Üç ayrı maksada yönelmiş üç kategori arasında altı ilişki mümkün. Açıktır ki dünya tarihinde büyük fikir yanılgıları kadar felaketli harpler ve sosyal felaketlerin sebeplerinden biri bilim, din ve ideolojinin her birinin, kendi maksatları ve sahaları dışında kullanılmaya kalkışılmasıdır. Batıda Ortaçağ karanlığı dinin bilim yerine geçirilmeye çalışması diye açıklanabilir. Müslüman tarihinde çöküş ve sömürgeleşme döneminde de aynı eğilimi, görüyoruz:…

Devamı

Türk müsün Müslüman mısın-II

Metotlar Maksatları farklı olan bilim, din ve Türkçülüğün her biri, kendi hedeflerine varmak için farklı yollar tutarlar. Başka bir deyişle, her birinin maksadına ulaşmak için kullandığı metot farklıdır. Her bir kategorinin maksadına varmak için kullandığı metodu şöyle bir tabloda gösterebiliriz. Bilim, başlangıçta tıpkı din ve felsefe gibi daha çok tümdengelime dayandı. O zamanlar felsefeden pek de ayırt edilmezdi ve Avrupa’da adına ‘tabiat felsefesi’ denirdi. Bu gelenekten ötürü bizdeki bilim doktorasının Batı üniversitelerindeki adı felsefe doktorluğudur, PhD diye kısaltılır, Latince Philosophiae Doctor karşılığı… Beni düşündürmeyin, biri benim yerime düşünsün! Neydi bu…

Devamı

Türk müsün, Müslüman mısın? – I

Size bir sürprizim var. Bu yazı, Bilim, Din ve Türkçülük kitabım hakkında değil. Dolayısıyla kitapta ne olduğunu ifşa edip okumayanların heyecanını öldürmeyeceğim. Bu yazı müzmin bir soru hakkında: Türk müsün, Müslüman mısın? Bir de on yaşımdan beri duyduğum bir başka soru var. Bir Gayrimüslim Türk’le, bir Müslüman Arap denize düşse hangisini kurtarırsın? Yarım asır geçti, hâlâ yüzmeyi öğrenemedi bu şavalaklar. Erol Güngör: Asıl niyeti gizlemek için Aslında bu sorular iyi niyetle sorulmaz. Nedir niyet? Niyet bu topraklar üzerindeki bin yıllık Türk egemenliğine son vermek, PKK’nın ve Çözüm Süreci’nin kelimeleriyle, “Ortak…

Devamı