Köşe Yazıları 

Ateizm-XVI

Plotinus ve Tanrı (Devam) Plotinus’a göre, güneş nasıl her türlü ışığın kaynağı ise, Tanrı da var olan her şeyin kaynağıdır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır o da: Plotinus’un tanrısı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi Monoteist dinlerin kabul ettiği, evreni iradesiyle yaratan bir tanrı değildir. Ayrıca Eflatun ve Aristo’nun anladığı anlamda, var olan malzemeye şekil veren bir varlık da değildir. Plotinus’da Tanrı, her şeyin kendinden çıktığı bir ‘kaynak’tır. “Allah, her türlü varlığın kaynağı olduğu için, bir şeyin var olması Allah ile mümkündür. Bu sebeple ‘Allah vardır’ diyemeyiz, çünkü…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm-XV

Helenistik çağda din felsefesi Helenistik çağda din felsefesi ‘Yeni Eflatunculuk’ (Néo Platonisme) olarak ortaya çıkmıştır. Bu devreyi hazırlayan ünlü İskenderiyeli Filon (Philon d’Alexandre)’dur. Filon (M.Ö. 25-M.S. 50), İskenderiyeli olup Yahudi asıllı bir filozoftur. Yunan akılcılığı ile Yahudi-Hıristiyan inancını birleştirmeye çalışmıştır. Hz. İsa’nın çağdaşıdır. Eflatun’un felsefesi ışığında Tevrat’ı yorumlamıştır. Grekçe yazdığı bu Tevrat Tefsiri, Prof. Roger Arnaldez’in başkanlığında bir heyet tarafından 36 cilt halinde Fransızcaya tercüme edilmiştir. Eflatun’un idelerini Tanrı’nın düşünceleri olarak yorumlamıştır. Filon, düşünce tarihine vahye dayalı bir iman ile felsefe arasında köprü kuran ilk düşünür olarak da geçmiştir. Filon,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm XIV

Epikür (devam) Epikür bilgi teorisinde sansüalisttir yani duyumcudur. Doğru bilgi ancak duyularla elde edilebilir. Akıl doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt edebilir. Kader konusun da da Demokritos ve Leukippos tan farklı olarak, atomların sürekli farklı yönlerde hareket ettiğini söyleyerek kaderi şöyle izah eder: Bazı olaylar tanrının belirlediği değişmez yazgıyla, bazıları kontrol dışı gerçekleşen rastlantılarla, bazıları da bizim irademizle gerçekleşir.” Epikür, Demokritos’un atomcu görüşünden etkilendiği için, canlı cansız bütün evrenin bölünmez ve parçalanmaz atomlardan meydana geldiğini savunur. Doğadaki her şey atomların mekân içindeki hareketlerinden meydana gelir. Ona göre insan ruhu da…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm XIII

Büyük Stoalılarda ve Epikür’de Tanrı problemi Büyük Stoalılar’ın eserlerinin yaklaşık her bölümünde tanrı adıyla karşılaşılır. “Çünkü her şeyin meydana getirdiği bir tek evren ve her şey de var olan bir tek Tanrı, bir tek cevher, bir tek kanun, bütün akıllı varlıklarda ortak olan bir tek Akıl ve bir tek Hakikat vardır.” Kendimizi dünyada bulduğumuz için dünyayı sevmemiz, izlenmesi gereken en akıllıca yoldur. O’nun kanunlarının zorunluluğuna istesek de istemesek de boyun eğmek zorundayız. (E. Gilson, a.g.e., s.32-33).  Yine ünlü Stoacılardan olan Çiçero (M.Ö. 106-43) ahlaki düşünceleriyle meşhur olmuş bir hukuk, siyaset…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm XII

Helenistik Çağda Tanrı düşüncesi Helenistik Çağ, İlkçağ felsefesinin veya Antik felsefenin son dönemidir. Klasik batı düşüncesi ile doğu düşüncesinin, düşünce ve inançlarından meydana gelen felsefeye ‘Hellénisme’ (okunuşu=Helenizm), yani Yunan felsefesi denir. Çünkü Yunanlılar, ‘Helen’dir. Aristo’nun öğrencisi Büyük İskender zamanında doğuya ve batıya kayarak alınan düşüncelerden helenizm oluşturmuştur. Bu felsefenin ilk belirtisi başta Roma imparatorluğunun kuruluşu ve Rodos, Bergama, İskenderiye, Tarsus gibi yerlerin bilim merkezi haline getirilmesidir. Özellikle İskenderiye Kütüphanesi çok meşhur bir kütüphanedir. Helenistik dönemde nazari/teorik prensiplere ilgi oldukça azalmış, daha çok doğa bilimlerine yönelmeler olmuştur. Matematik ve filolojik çalışmalara…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm XI

Aristoteles (Devam) Şunu açıkça ifade edebiliriz ki, Aristo düşüncesinin en etkin yönlerinden biri, geçen yazımızda da bahsettiğimiz gibi, Tanrıbilim/teoloji hakkında ortaya koyduğu fikirlerdir. Bilindiği gibi o, çok tanrılı yani paganist bir devrin insanıdır. Çağdaşları gibi o, çok tanrıcı bir devrin etkisinde olsa bile onlara karşı çıkmış ve tek tanrı fikrini benimsemiştir. O, tanrı inancının kaynağını doğada ararken, keskin zekâsı, varlığın sırrının tek bir Varlık’a ve tek bir hakikate dayandığını keşfeder. Mantığın babası olan Aristo’ya göre Tanrı ölmezdir ve Bir’dir. Her şeyi kuşatandır, her şeyin sebebidir. Her şeyi hareket ettiren Bir’dir…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm-X

Antikçağ (devam) Aristoteles ve Tanrı Aristo, düşünce tarihinde en az hocası kadar meşhurdur, hatta mantık ve bilim denildiğinde hatırlanan ilk isim Aristoteles’tir. Buna kısaca Aristo da denir (M. Ö. 384-322). Selanik yakınlarındaki, Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan bir sahil yerleşim yeri olan Stagera’da doğdu. Babası Nicomaikos, Makedonya kralı ve Büyük İskender’in dedesi olan Amyntus’un hekimidir. Onun için gençliğinde daha ziyade tıpla uğraşmıştır. 17 yaşında Atina’ya gelmiş Platon’un Akademia’sına kayıt olmuştur. Zekâsının keskinliğinden dolayı ona Platon ‘Nous’ (Akıl/üst akıl) adını takmıştır. Kral II. Philippe, oğlu İskender’e iyi bir hoca aramış ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

Ateizm IX

Antikçağ (devam) Platon ve Tanrı Antikçağ’ın en renkli siması olan ve meşhur Büyük İskender’e: “Gölge etme başka ihsan istemem” diyen Sokrates’in öğrencilerinden olan Sinop doğumlu Diogenes (M. Ö. 412-323) de tanrı tartışmalarına katılmış biridir. Nitekim çağdaşlarından Lysis bir gün Diogenes’e: tanrılara inanıp inanmadığını sormuş, o da: “Nasıl inanmam ki, karşımda tanrıların en büyük düşmanı olan sen varsın” diye cevap vermiştir. Diogenes, Sokrates’in öğrencilerinden sayılsa da asıl Platon’un öğrencisidir. Ekol olarak da farklıdırlar. Sokrat’ın vefatı üzerine oluşan ekollerden Kinikler (İslam dünyasındaki adıyla=keybiyyûn)’e mensuptur. Gerek kinik ve gerekse kelbiyyûn, köpek gibi yaşantısı…

Devamı
Köşe Yazıları 

ATEİZM VIII

Antikçağ (Devam) Atomist düşüncenin ilk temsilcisi olan ve Sokrat öncesi filozoflardan Empedokles, (M.Ö.495-435) düşünce tarihinde ilk defa unsurları birleştiren ve ayıran prensipler koymuştu. Bunlardan birleştiren aşk, ayıran da nefretti. Nefretin ayırdığı cisimlerin en küçük yapı taşına ‘morion’ adını vermişti. Daha sonra felsefeciler buna atom diyeceklerdir. Atomik felsefenin ilk habercisi Empedokles’tir. O, yunan asıllı olup, Sicilya (Agrigente) de doğmuştur. Ruhların kalıp değiştirmesi görüşünü yani tenasühe inanırdı. Hatta kendisinin bitki, balık, kız, kuş olarak defalarca dünyaya geldiğini iddia eder. Kendini bazen peygamber bazen de ilah olarak tanıtır. Hayatının sonu oldukça trajiktir. Etna…

Devamı
MP3 DİNLE, film izle , evden eve nakliyat , youtube mp3 ,