Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri -13

32. Bekamız için milli birliğin güçlendirilmesi şart Son günlerde siyasileri en çok kullandıkları kelime, ‘beka’ kelimesidir. Arapça kaynaklı bu kelimenin anlamı, ‘devletin varlığının devam ettirilmesi’dir, ‘varoluş mücadelesi’dir, Beka; küresel emperyalizme karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığını, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü savunmaktır. Beka ifadesi, atalarımızın “Devlet-i ebed müddet”  ülküsüyle aynen örtüşmektedir. Türk milliyetçiliğinde devlet kavramı önemli bir yer tutar. Toplumun örgütlenmiş hali olan devlet, Türk milletinin kazanımlarını korumakla yükümlü olduğu için çok önemlidir. Kutsallığı, Türk milletini değerleriyle birlikte iç ve dış tehlikeye karşı korumasından kaynaklanmaktadır. “Devlet-i ebed müddet” ülküsü,  bu düşüncenin bir yansımasıdır. Devleti yöneten kişilerin…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri -12

31. Milliyetçilerin ve milliyetçi kuruluşların durumu nasıl? Cumhuriyet tarihinde özellikle İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminden başlayarak günümüze kadar   ‘Türklük, Türkçülük ve Türk milliyetçiliği’ kavramlarına, Türk milliyetçilerine ve milliyetçi teşekküllere karşı sistematik bir etkisizleştirme faaliyeti sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, Türkiye üzerinde hesapları olan emperyalist güçler ile yurt içindeki Marksist-Leninist-Maoistler, Siyonistler, Liberaller, İkinci Cumhuriyetçiler, Yeni Osmanlıcılar, Siyasal İslâmcılar ve dinî sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 1965’e kadar fikrî, ilmî, edebî ve kültürel bir hareket olan Türk milliyetçiliği, 1965 yılında Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının siyasete girmeleri ve CKMP yönetimine hâkim olmaları sonucu, siyasi bir boyut…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 11

30. 12 Eylül’de en büyük zararı, ülkücülük gördü 1960’lı yılların sonlarından itibaren giderek hızlanan mücadele ortamında ülkücü şehitler verilmeye başlandı. Ruhi Kılıçkıran, Süleyman Özmen, Dursun Önkuzu ve Yusuf İmamoğlu ilk ülkücü şehitlerden oldular. Bu arada her meslek dalı ve sosyal birimle ilgili ülkücü teşkilat kuruldu. Bütün ülkücüler örgütlenmişti. Her ülkücü teşkilâtın bir de periyodik yayın organı vardı.  Ülkü Ocakları en ücra noktalara, köylere kadar yayılmıştı. 1100 civarındaki şubesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatıydı. Ocaklar, aynı zamanda ülkücülerin fikren yetiştirildiği bir mektepti. Türk tarihi, kültürü, Türkiye’nin meseleleri ile ilgili seminerlerin verildiği,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri –10

29. Türk milliyetçiliği bugünlere nasıl geldi? Türk milleti, fıtraten milli duyguları yüksek bir millettir. Tarih boyunca milli ve vatanî duygularını ortaya koyan Türk devlet adamları ve aydınları çıkmıştır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Tanzimat’tan itibaren başlayan ilmî ve kültürel milliyetçilik çalışmalarından, özellikle Ziya Gökalp’ten etkilenerek Türk milliyetçiliği esasları üzerine kurmuştur. Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığının son yıllarına kadar devletin milliyetçi hüviyeti korunmuştur. Fakat 1930’lu yılların ikinci yarısından sonra komünizmi benimseyen kişilerin bürokraside önemli makamlara geldiklerini ve milliyetçiler üzerindeki baskıların arttığını görüyoruz. Bu dönemde yayımladığı dergilerle Türk milliyetçiliği fikriyatını yayan en önemli şahsiyet Nihal Atsız’dır.…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 9

27. Rum Pontus Devleti’ni kurma hayali hortladı Türk milliyetçilerinin takip ettikleri ve rahatsız oldukları konulardan biri de, Türkiye’deki bazı gelişmelerin Rum Pontus Devleti’ni kurma özlemlerinin ve hayallerinin hortlatılmak istenmesidir. Rum Pontus Devleti, Bizanslılar tarafından Trabzon ve Rize çevresinde kurulmuş olup, 1204 ile 1461 yılları arasında hüküm sürmüştür. Rum Pontus Devleti, 15 Ağustos 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yıkılmış ve bu tarih Trabzon’un fetih tarihi olarak kabul edilmiştir. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun çok güçlü olması dolayısıyla, Pontus Rum Devleti’ni yeniden kurma meselesi uzun süre gündeme getirilmemiştir 20. yüzyılın başlarında…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 8

24. Suriyelilerle demografik yapımız değiştiriliyor Ülkemizin önümüzdeki günlerde karşı karşıya bulunduğu önemli sorunların başında, ‘Suriyeli sığınmacılar’ gelmektedir. Şu anda ülkemizde 3,5 milyonu resmi, 1,5 milyonu gayrı resmi 5 milyon civarında Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye’nin bütün şehirlerine yayılmış olan Suriyeliler, bazı Güneydoğu il ve ilçelerinde çoğunluk durumuna geçmişlerdir. Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar. Şu anda nüfusumuzun 20’de 1’ini oluşturan sığınmacıların, 15 yıl sonra 13’te 1’ini oluşturacağı hesaplanmaktadır. Şu anda Türkiye’de yaşayan 0-4 yaş grubundaki Suriyeli sayısı 552 bindir. Bu sığınmacıların Türkiye’de kalması ülkemizin demografik yapısını büyük ölçüde…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 7

23. ‘Türk Dünyası’ unutturuluyor? Türk milletinin milli kimliğine saldıran zihniyet sahipleri bir taraftan da Türk dünyasını unutturmaya çalışıyorlar. Bu zihniyet sahipleri, İslâm dünyası ile ilgilendikleri kadar Türk dünyası ile ilgilenmiyorlar. Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk devletlerine ilgileri, Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelere gösterdikleri kadar değildir. Hâlbuki yıllar öncesinden, birçok kişinin “yurt dışında Türk yoktur” dediği dönemde, Türk milliyetçilerinin ‘Dış Türkler’, ‘Esir Türkler’ diye davaları ve ‘Türk Dünyası sevdası’ vardı. 20. Yüzyılın başlarında Türk milliyetçiliğinin ilk kanaat önderleri Hüseyinzade Ali Bey’in ve Ziya Gökalp’in bütün Türklerin vatanı anlamında ‘Turan’ isminde bir…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 6

21. İstiklâl Marşı, ‘Andımız’ın alternatifi mi? Türk milletinin milli kimliğine karşı yapılan saldırılardan biri de, ilkokullarda her sabah çocuklarımızca okunan ‘Andımız’ın kaldırılmasıdır. Milli Eğitim eski Bakanlarından Reşit Galip tarafından 1932 yılında yazılan ‘Andımız’, toplumda genel kabul görünce 1933 yılından Ekim 2013’e kadar 80 yıl ilkokullarımızda, çocuklarımızda millî kimlik duygusunu geliştirmek ve millî şuuru güçlendirmek amacıyla okutulmuştur. Fakat 2013 yılında, ‘Açılım politikası’ ve ‘Çözüm süreci’ sırasında ‘Andımız’, yönetmelikten çıkarılmış ve dolayısıyla okunması yasaklanmıştır. Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ‘Öğrenci Andı’ başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 5

21. Osmanlıca mı, yeni yazı mı? Son yıllarda yapılan tartışmalardan biri de “Osmanlıca kaldırılıp Latin alfabesi kabul edilince, bin yıllık kültürümüzden koptuk, mezar taşlarımızı bile okuyamıyoruz” şeklindedir. Bu tartışmanın ne kadar gerçekçi olduğunu inceleyelim. Harf inkılâbı; Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un kabul edilmesi ile o tarihe kadar kullanılan Osmanlı Alfabesi’nin yerine, Latin Alfabesi’nin Türkçeye uyarlanmış bir biçiminin kullanılması sürecine verilen isimdir. Aslında harf inkılâbı ile değişen, dil değil, alfabedir. Dil yine Türkçedir. Onun için Osmanlıca, aslında Osmanlı Türkçesidir. Türkler, İslâmiyet’in…

Devamı
Call Now Button