Köşe Yazıları 

Bozulma sürecindeki örneklerle Türkiye manzaraları – 3

Son 200 yılda, ölçütler hızla silikleşmeye başlamıştır. Bunun psikolojik zemininde aşk ve samimiyetini yavaş yavaş ölmeye başlaması bulunmaktadır. Erkek-kadın aşkı, memleket aşkı, bilim aşkı, hakikat aşkı hepsi bütün olarak ölme yüz tutmuştur. Yerine şehvet ve menfaat geçmeye başlamıştır. Aşkın ölmesi demek edebiyatın, sanatın, felsefenin de ölmesi veya nitelik değiştirmesi demektir. İnsanlık sahte sevgilerle vaziyeti idare etmeye çalışmaktadır. Bu küresel vaziyetin içinde Türkiye önemli ve ciddi bir laboratuvar teşkil etmiştir. Yöneticinin, iş adamının, her çeşit aydının, münferit örnekleri hariç, aşkı ve idari kalmamış, ölçütler silinir olmuş veya değişmiştir. Mutlu olayım da…

Devamı
Köşe Yazıları 

Bozulma sürecindeki örneklerle Türkiye manzaraları-2

Hastalıklar halka da sirayet etmeye başlamıştır. Halk kesimleri, alkış hastalığına tutulmuş, güzeli de çirkini de, iyiyi de kötüyü de, doğruyu d yanlışı da alkışlamaktadır. Hem halkın, hem etkili-yetkili okur-yazarların, ki onlara ‘aydın’ deniyor, bozulmaya ve yabancılaşmaya başlaması, bizi önlü-arkalı iki sahne anlayışına götürüyor. Birbirini etkileyen iki sahnenin biri ya sokakta ya günlük hayatta ya da meydanda cereyan edenlerdir. Diğeri siyaset ve devlet sahnesinde olup bitenlerdir. Geleceği tayin eden her ikisi birdendir. Bazen biri önem kazanır, bazen öbürü. Şurası var ki, siyaset ve devlet sahnesinin tekrar tekrar değişmesi ve kötüden kurtulmak…

Devamı
Köşe Yazıları 

Bozulma sürecindeki örneklerle Türkiye manzaraları

Bozulma dediklerimiz acaba abartma ve ayrıntılarda bozulma mıdır? Şimdi biz bunu mu yapıyoruz? Gerçeklere, değişmeye ve bir de bilimsele sığınmanın bir yolu, bu meseledir. Meseleleri ayrıntılara boğulmadan ve abartmadan değerlendirme isteği, haklı bir yaklaşımdır. Tehlikelerin büyüklüğü oranında onları analiz etmelidir. Yahut tehlikeden hiç söz etmeden değerlendirmelidir. Fakat bu, ideoloji ve inanç sistemleri için bir şey ifade etmeyeceği gibi bilim için de bilimin hiçbir pratik gayesi olmadığını kabule dayanır. Ayrıntılar, takip ettiği istikamete ve çoğalmasına göre değerlendirilmelidir ve küçümsenmemelidir. “Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir.” denmiştir. Ancak…

Devamı
Köşe Yazıları 

Yabancılaşmanın ve milliyetçilik karşıtlığının ürettikleri

Milli güvenliğin psikolojik ve sosyolojik dayanakları, gelenek, değerler, inanç sistemi, kimlik ve hukuktur. Kamuoyu ve seçim, modern olarak bunlara eklenmiştir. Kamuoyu ve seçim, esas dayanakları desteklemeliyken onları dışarıda bırakan veya ters düşen yegâne dayanak haline gelirse, neler yaşanabileceğini göstermiş oldu. Kötü durumu oluşturan süreç, kendine yabancılaşma ile küreselleşmenin putlaştırılmasıdır. Tabiatıyla bu süreci adım adım liberalizm-kapitalizm hazırladı. Hak ettiği meşhur adıyla ‘vahşi kapitalizm’in alabildiğine katkıda bulunduğu çirkin bir dünyevileşmenin (sekülerleşmenin) doğal sonucu, toplumların ideal ve romantizmini kaybetmesi oldu. Bilim ilerledi, teknoloji gelişti, para çoğaldı fakat idealler azaldı, ilkeler yıkıldı. Fikir ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

Kamplaşma ve tarafların birbirini anlaması

Kamplaşmayı doğuran sebep elbette zihniyet ayrışmalarıdır. Fakat bu durum hak ve özgürlükler ve ‘çeşitlilikte birlik’ anlayışı içinde kalırsa toplumsal tahammülü hak edebilir ve zararsız olabilir. Sözüm ona demokrasi de bunu gerektirmektedir. Fakat zihniyet ayrımları mücadele, intikam yahut da hâkimiyet yarışı ve oligarşi hevesi içinde olursa iş değişmektedir. Burada önemli husus, mücadele, kötülüğü ve gayri meşruluğu önlemeli ve ıslah için kişilere ve müessese içindeki kadrolara yöneltmeliyken, müesseselerin kendisine yönelmiştir. Böyle olunca birçok şeyin alt üst olması, bölünme ve çatışmalar mukadder olur. Gerçekte mücadeleyi müesseselere yöneltmek, zararlı kadroları meşrulaştırmak ve temize çıkarmak…

Devamı
Köşe Yazıları 

Geçmişten geleceğe: Olumlu-olumsuz düşünceler – II

Bugünkü olumsuz tavırları Osmanlı’dan beri sürüp giden Türk düşmanlığına bağlayanlar bulunduğunu belirtmiştik. Bunlar ‘hain’ kadrolarını tanımlamakta, özelliklerini ve marifetlerini anlatmaktadırlar. Hainlerin sayıları gerçekte çoğalmamıştır, korkuları ve saklanma ihtiyaçları kalmadığı, aleniyete döküldüğü için çok görünmektedir. Teröre ve başkaldırıya dönüşü, bunlar desteklemektedir. Bunlara bir kısım Müslümanların da katılmış olması dikkat çekicidir. Bugün Osmanlı yerine konmak istenen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Osmanlının son zamanlarının müstemleke aydını, Türkiye Cumhuriyetinin sömürge aydını olmuştur. Mandacılık yerine hayranlık, işbirliği ve teslimiyet geçmiştir. AB’nin emir ve istekleri, ABD’nin projeleri ve Türkiye ile ilişkileri milli duruşumuzu bozmuş, asayiş ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

Geçmişten geleceğe: Olumlu-olumsuz düşünceler – I

Öne geçmiş milletlerin dünyaya söyleyecek sözleri, idealleri ve bu yolda ilkeleri, etkileyecek güçleri oluşur ve oluşmuştur. Başka türlü söylersek, bu söylediklerimize sahip toplumlar öne geçmişlerdir. İsteklerini yürürlüğe koyarken belirli ve kendilerine has felsefe ve ideolojileri kullanmışlar, onları değerlendirmişlerdir. Yüksek dereceden bu felsefe ve ideolojiler, milli olduğu kadar evrensel karakterde de olabilir ve toplum bunu en iyi şekilde temsil edip kendisiyle bütünleştirmiştir. Bu durum, o milletlerin yaşama şartlarını kolaylaştırır, etki alanlarını genişletir, varlıklarını da devamlı kılar. Din, bu ideallerin başında gelir. Bir Batılı mütefekkirin dediği gibi dünyaya söyleyecek sözü olmayan toplumların…

Devamı
Köşe Yazıları 

Küreselleşme küreselcilik ve kimlik – II

Küreselciliğin telkin ettiği ve hatta dayattığı şeyler, milli olan her şeyi tehdit etmektedir. Görünen o ki, İngilizce ve Hristiyanlık, diğer dil ve dinleri tehdit etmektedir. Çoğu zaman bunu farkına varılmıyor. Daha kötüsü gönüllü olarak katılmaktan söz edebiliyoruz. Çünkü insanlarda yavaş yavaş yeni duruma uygun bir zihniyet teşekkül ediyor. Sonra eyleme dönüşüyor. Yeni zihniyet uymayanı veya karşıtını peşinen yadırgar hale getiriyor. Tepki göstereni kınıyor, suçluyor. Kınama ve suçlamanın şablonları bellidir. Irkçılık, radikallik, yobazlık, bağnazlık, dar görüşlülük, örümcek kafalılık, dünyayı anlamama, gelişmeye ayak uyduramama gibi. Yeni tutum sizi, hoşgörünüzü sınırsız arttırmaya, yeni…

Devamı
Köşe Yazıları 

Küreselleşme Küreselcilik ve Kimlik – I

Millilikle barışık olmayan, gerçeği evrensel gibi genel-geçer kanun ve ilkelerle ifade edilmeyip kabullerden ibaret ve milletlerarasının genişlemiş şekli olan küresel; iktisat, ticaret, teknoloji, medya ve siyasetle genişlemiş, modernliğe ve çağdaşlığa uygun şekilde küreselleşme ve küreselcilik şekline sokulmuştur. Milletlerarası kabullerin çoğalıp yayılmasında, küresel ve siyasi anlam kazanıncaya ve bir zihniyet değişimi elde edinceye kadar süreçteki iktisadi ve ticari başlangıç safhaları önem arz etmektedir. Küreselleşme bu dönemde ‘dünya çapında olma’, küreselleşme ‘dünya çapında kılma’ anlamına geliyordu ve zaten küresel yerine bu adlar kullanılıyordu. Milletlerarası olmanın dört derecesinden söz edilir: Birincisi milli işletmelerin,…

Devamı
Call Now Button