Kurumsal

Millî Devlet Gazetesi Üzerine Bir Açıklama
Millî Devlet gazetesi yayın hayatına başlarken gazetemizin yayın ilkeleri ve hedefleri üzerine bir açıklama
yapmak durumu hâsıl oldu. Bu açıklamayı sizlerle buluştuğumuz ilk sayımızda yayınlamayı uygun gördük.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Millî Devlet gazetesi 2014 yılının Şubat ayından itibaren yayın yapmakta olan
Yeni Ufuk dergisi etrafında bir araya gelmiş ve yetişmiş bir grup Türk Milliyetçisi tarafından çıkarılmaktadır.
Siz kimsiniz sorusuna verilecek en güzel cevap 40. sayısını çıkarmaya hazırlanan Yeni Ufuk dergisi ve onun yayın geçmişidir.

Yayın İlkelerimiz
1) Ana akım Türk Milliyetçiliğine bağlı kalacağız.
2) Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz.
3) Herhangi bir parti, hizip ya da lobinin gazetesi olmayacağız.
4) Hiçbir kişi ya da grubun yanında veya karşısında değiliz.
5) Konu her ne olursa olsun Türk Milletinin menfaatlerinin yanında olacağız.
6) Politik hiçbir amacımız ve beklentimiz yoktur ve olmayacaktır.
7) Türk Milliyetçiliği davasına hizmet ölçülerinin dışına çıkmayacağız.
Hedeflerimiz
1) Ana akım medya tarafından vurgulanmayan fakat milletimiz açısından önemli olayları gündeme getirmek.
2) Bütün Türk Dünyasında asgari müşterekler etrafında birleşen şuurlu kitleler oluşturabilmek.
3) Gazetemiz etrafında, yayıncılık alanında tecrübe kazanmış ülkücüler yetiştirmek.
4) İnsanımızı politik tercihlerin üstünde milli bir ülkü etrafında mutabık hale getirmek.
5) Kalabalıklar içinde yalnızlaşmış insanımızı yeniden millî ve kültürel ilişkiler ortamına çekebilmek.
6) Milli şuurun daima güçlü ve uyanık olması için çalışmak.
7) Milliyetçi camia içerisinde yara almış olan güven ortamının tekrar tesis edilmesine katkıda bulunmak.
8) Politik görüşleri ne olursa olsun milliyetçi aydınları Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi zemininde bir araya getirmek.
9) Suni gündemlerin dışında kalarak Türk Milliyetçilerinin gerçek gündeminin belirlenmesine katkıda bulunmak.
10) Türk Milletine kendi öz değerlerini hatırlatmak.
11) Türk Milletine yönelen tehdit ve tehlikelere karşı açık sinir uçlarına sahip olmak ve bu tehditlerle mücadele etmek.
12) Türk Milletine zararlı olabilecek fikir ve cereyanlarla mücadele etmek.
13) Türk Milletinin bekası ile ilgili konularda milli tavır ortaya koymak.
14) Türk Milletinin meselelerinin sorumluluğu taşımak ve çözüm yollarının arayışı içinde olmak.
15) Türk Milliyetçiliği davasına yapılan ideolojik taarruzları göğüslemek.
16) Türk Milliyetçiliği davasının muhtevasını doğru bir şekilde okuyucuya aktarmak.
17) Türk Milliyetçiliği mücadelesine, hedeflerine ulaşmada hız kazandırmak.
18) Ülkemizde yaşanan önemli hadiseleri Türk Milliyetçiliği bakış açısıyla yorumlamak.

Bu ilkeler doğrultusunda gayelerimize ulaşmaya çalışacağız. Eğer bu süreçte bilmeden kalp kırar, hata yapar,
camiamızı üzecek bir tavır içerisinde olur isek şimdiden özür diliyoruz. Başlamış olduğumuz yayın hayatımızın
Türk Milleti adına hayırlı olmasını temenni eder, Cenab-ı Allah’tan bizlere yardımcı olması için dua ederiz.