Mesafeli Satış Sözleşmesi

MÜŞTERİ ve Işık Bilişim Haberleşme Organizasyon Gazetecilik LTD.ŞTİ bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.
1. TARAFLAR
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Denizli Çarşısı İş Hanı No:12 Pamukkale/Denizli adresinde mukim ve Işık Bilişim Haberleşme Organizasyon Gazetecilik LTD.ŞTİ (iş bu protokolde kısaca “Milli Devlet Gazetesi ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Gazete Aboneliği’ni satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Milli Devlet Gazetesi’nin hazırlamış olduğu Gazete Aboneliği’nin satışı için Milli Devlet Gazetesi ve MÜŞTERİ arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Satış sitemiz’ den yapılan üyelikte belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, MÜŞTERİ’ninMilli Devlet Gazetesi’ nden Gazete Aboneliği’nin siparişini vermesiyle başlar ve Milli Devlet Gazetesi’nin MÜŞTERİ’nin adresine teslim edilmesi ile geçerlilik kazanır.
4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan abonelik ücreti satış sitesinde belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve MÜŞTERİ’nin bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu satış sitesinde belirtilen saat aralığında gün içerisinde Gazete Aboneliği aktif hale getirilir. Belirtilen fiyatlar KDV dahil fiyatlarımızdır.
5. HİZMET
a) Milli Devlet Gazetesi tarafından kullanıcıya sunulan kullanıcı adıyla Gazete Aboneliği verilir. Gazete Aboneliği, abonelik işlemini gerçekleştirirken belirtilen süre ile sınırlı olup, zamanı geldiğinde Müşteri süreyi uzatabilir.

b) MÜŞTERİ Gazete Aboneliği hizmeti alırken, Aynı zamanda internet sitesi üzerinden de Mobil gazete abonesi olmuş sayılır.
6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. Milli Devlet Gazetesi Aboneliği’nin süresi Abonelik sırasında belirtilen süre ile sınırlıdır.
b. Milli Devlet Gazetesi, MÜŞTERİ’nin hizmetine sunduğu Web Sitesi’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder. Alt yapı kaynaklı problemler ve Bakım çalışmaları dışında sitelerin açık duracağını taahhüt eder. Ancak saldırı veya datacenter dan kaynaklı sorunlardan sorumlu tutulamaz.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
MÜŞTERİ’ninGazete Aboneliği’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde Milli Devlet Gazetesi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Milli Devlet Gazetesi, Gazetenin Müşteri Adresine ulaşmasından itibaren sürenin bitiminden önce de e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait abonelik hizmeti süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Telefon ile bildirim 1 (bir) defa yapılacaktır. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği müşteri tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilir. Ödeme yapılmamasına müteakibengün içerisinde veriler silinir.
8. CEZA
a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Denizli Mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
bu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.