Milliyetçi aydınlara sorduk

Geçtiğimiz hafta Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin gündeme getirdiği; Fener Rum Patrikhanesi tarafından, Yunan işgali altında bulunan Ege adalarına papaz gönderilmesi hususunda ne düşünüyorsunuz?

Doç. Alper ÖZMEN

Bir devlet kendince başka bir devlete ait olduğunu bildiği “denize her yönüyle nazır, yerleşim olmayan, boş tarlayı” defacto bir şekilde işgal ediyor ve arkasından burada yerleşim varmış gibi kent havası oluşturmaya yönelik kurumlar inşa etmeye çalışıyor. Türk devleti tarafından korunan ve bu topraklarda faaliyet gösteren Fener Rum Patrikhanesi ise çekinmeden söz konusu adaların papaz ihtiyacını kendi personeliyle karşılama eyleminde bulunuyor. Bu papaz görevlendirmesi bir ihanettir ve buna göz yummak ve sessiz kalmak doğru değildir.

Hakan PAKSOY

Fener Kilisesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanca davranışıdır. Doğrudan Türk milletinin egemenliğine saldırıdır. Artık daha fütursuzca davranmaktadır. Fener Kilisesi’nin papazı devletlerarası ilişkiye müdahil olmakta ve Türk devletinin topraklarına göz dikenlerle birlikte davranmaktadır. Bu Fener Kilisesi için kapanma sebebi sayılmalıdır. Ege denizindeki Türk milletine ait adalarda 2004’te başlayan Yunan işgalinin ikinci safhasıdır.  Cumhuriyet döneminde yapılmayanları yapmakla övünenler haklıdır, Cumhuriyet döneminde Türkiye ilk defa toprak kaybetmektedir.

Hamdi ÜNAL

Hükümet, Yunanistan’ın adalarımızı işgaline ses çıkarmamaktadır. İşgale seslerini çıkartmayan “Yeni Osmanlıcı” yönetimin, daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyunun gözünden kaçırarak sessizce tanıdığı Fener Kilisesi’nin ekümenikliğinin, daha açık bir şekilde tanınması anlamına gelmektedir. Beğenmedikleri Lozan’da sadece bir kilise olarak tanımlanan Fener Kilisesi, bu hükümet sayesinde fiili olarak “ekümenik” olarak davranmaktadır.

Ömür KIZIL

Yeni gündeme gelen bu mesele, Ege adaları hususunda her yönüyle sorunlara düçar olduğumuzu tekrar hatırlattı. Eğer iddia doğruysa, Türkiye’de yerleşik ve Türk makamlarına bağlı olan bu kurumun, işgal altındaki bir toprağa papaz tayin etmesi, işgalcilerle işbirliği yaptığı anlamına gelebilir. Diğer yandan daha rahatsız edici olan husus ise, yerleşimin bulunmadığı adalarda neden kilise inşa edildiğidir. Bu durumda Yunanistan işgal altındaki adaları ya iskâna açmıştır ya da iskâna açmaya hazırlanmaktadır. Papazlara ve kimin maaş verdiğine çok takılmadan, papazların ayyuka çıkardığı esas meseleye eğilmekte fayda vardır.