Milliyetçi Aydınlara Sorduk

Milli savunma alanında yerlilik ve millilik vurgusunun yapıldığı bugünlerde, Sakarya’da bulunan, Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün özelleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ömür Kızıl

Küreselleşme olgusu, günümüzde her ne kadar ekonomik sistemlerde ulus boyutunu aşan şirket sermayelerini ve varlıklarını gündeme getirmiş olsa da; bizim gibi, henüz yeterince alternatif üretememiş ülkelerde milli savunma sanayisinin devlet kontrolünde olması, ülkenin ve milletin varlığının temel payandasıdır. Ulusal veya uluslararası şirketlerin pragmatist politikaları, asla bu tip bir ‘payanda’ için teminat sunamaz. Sunsa da kabul edilemez. Bu tip durumlarda, alternatif üretmeyi başarmış ABD ve Rusya gibi ülkelerle kıyaslamalara girmek hatalı bir düşünme sürecine işaret eder.

Dr. Sakin Öner

Milli savunma alanında yerlilik ve millilik vurgusu, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmek istenmesi nedeniyle geçerliliğini kaybediyor. Halbuki o tesisin, ülke güvenliği ile ilgili stratejik öneme sahip olduğu için Aselsan’a devredilmesi gerekirdi. Bu özelleştirmenin yapılması, Türk Telekom’un özelleştirilmesi kadar hatalı bir uygulama olur.

Hakan Paksoy

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Ordusu için hayati derecede önemli bir fabrika, özelleştirilemez, özelleştirilmemeli! Devletin can damarlarından birisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü beş ordusundan birisi olmayı arka plandaki bu gibi birimleri sayesinde sağlamıştı. Kendi silahını üreten, silah ve makine teçhizatını işler durumda bulunduran bir ordu güçlü bir ordudur. Bölgemizde yaşanan kargaşa içindeyken bu özelleştirme vahimden öte bir hatadır.