Milliyetçi Aydınlara Sorduk

Ömrünü Türk milletine ve Türk tarihine adayan kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Mustafa KAFALI Hocamızı kaybettik. Vefatı üzerine neler söylemek istersiniz?

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN

Hocaların hocası Mustafa Kafalı, Türklüğün ve Türkçülüğün yılmaz bir savunucusudur. Tarihimizi, bir bütünlük içerisinde kavramamızı sağlayan büyük Türk ak sakalıdır. Türk dünyasının günümüzdeki ve tarihteki kültür ve anlayış bütünlüğünü onun derslerinde kavrayan birçok akademisyen bugün yeni öğrenciler yetiştiriyor. Böyle büyük bilim adamları sayesinde Türklük ölmeyecek ve ilelebet yaşayacaktır.

Kürşat GÜÇ

İlmini ibadet, duruşunu zarafet, kavgasını da icabet üzere gerçekleştiren bir kutbu kaybettik. Hayatını dimdik yaşayıp,  kabrinde dümdüz yatmayı hak eden nadir insanlardı. Mekânı uçmağ olsun.

Alper ÖZMEN

Altın-Orda Hanlığı, Çağatay Hanlığı, İlhanlı Devleti, Timurlular Tarihi konularında çalışmalar yapan Büyük Türkçü ve Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı Hoca, milliyetçi olmanın zor zamanlarında Türk milliyetçiliği duruşundan asla taviz vermemiş, bu duruşunu hayatının sonuna kadar sürdürmüş ender şahsiyetlerden biridir. Değerli büyüğümüz, Nihal Atsız’ın Yamtar’ı; tinin şad, mekânın uçmağ olsun.

Hakan PAKSOY

Türk milliyetçiliği camiası hocaların hocasını, ağabeyini ve kutup yıldızlarından birini kaybetti. Davudi sesi ve ruhu ile Müftüoğlu’nun hikâyesindeki ‘Üzümcü’ idi. Vakur, Türk milletinin gerçek temsilcisi bir yiğit âlimdi. 1970’te Yusuf İmamoğlu şehit edildiğinde oradaydı… 1980’in kara günlerinde Mamak önlerinde hak aranırken oradaydı, dergilerle Türk kamuoyuna seslenmek için oradaydı… Yolu düzdü ve hiç kırılmadı. Vasiyeti ile “Beni Atatürk’ün ‘payitahtına’ gömün” diyerek, giderken de hocalığını yaptı ve gitti. Yüce Tanrı rahmet etsin…

Prof. Dr. İsmail YAKIT

Mustafa Hocam bende unutulmaz hatıraları bulunan değerli bir ağabeyimiz, bir büyüğümüzdü. Her fani gibi o da terk-i dünya eyledi. Vefatına düşürdüğüm bir tarihi sizlerle paylaşayım:

Bir büyük çınar daha daha devrildi fani cihandan/Ülkücü hareketin zaferinde çoktu payı. Hem ilim hem fikir adamıydı uful etti/Rabbim ukbada versin ona ebedi safayı. Sal-i Rumiden söyledi Yakut tam tarihini: Es-Selam, cennette mesrur eyleye Mustafa’yı.

1435 R.=2019 M.