Soner Polat’tan ‘Sanal Milliyetçilik’

Uzun zamandan bu yana Türk milliyetçiliğini fikri açıdan dizayn etme sevdasına düşmüş olan Aydınlık grubundan bir hamle daha geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü Aydınlık gazetesinde ‘Sanal Milliyetçiliğin Hazin Sonu’ isimli bir yazı kaleme alan Soner Polat daha önceki Aydınlık iddialarına devam etti.

Kaleme aldığı yazıya Türk milliyetçiliğine övgü dolu ifadelerle başlayan Soner Polat adeta kaş yapayım derken göz çıkardı. Atatürk’e atfen ifade ettiği bir cümlede “…imparatorluktan ulus devlete geçme aşamasında bir millet ortaya çıkmalıydı. Bu nedenle, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’ ifadesi ile bu yöndeki düşüncesini en özlü şekilde ifade etti. Türk milliyetçiliğinden Türk milletine geçme sürecinin altyapısını hazırladı…” sözleriyle Türk milletinin sosyolojik bir olgu olmaktan çok bir tasarım olduğunu ve milliyetçilik düşmanı söylemlerin en başta gelenlerinden olan ‘milletleri milliyetçilikler yaratır’ iddiasını kendisinin de kabul ettiğini beyan etmiş oldu. Oysaki Türk milliyetçiliği üzerine söz söyleme haddini kendinde bulan bir kişinin biraz sosyoloji bilmesi ve milletlerin bir kurgu değil bir olgu olduğunu, milliyetçiliklerin milletleri yaratmadığını, zira milliyetçiliğin milletlerin ideolojisi olduğunu bilmesi gerekirdi.

Atatürk’ün vefatından sonra milliyetçiliğin değişmeye başladığını iddia eden ve “İkinci kuşak önder ve kuramcılar kendi öncelleri gibi dirayetli ve yetkin değildi. Batı emperyalizminin etkisiyle Türk milliyetçiliğine, maalesef ırkçı öğeler eklendi. Batı’nın iki hedefi vardı. Birincisi, Türkiye’yi kullanarak Sovyetler Birliği ve Çin’deki Türk kökenli etnik grupların kışkırtılmasıydı. İkincisi ise ırkçı temaları kullanarak birleştirici Atatürk milliyetçiliğini zayıflatmaktı.” sözleriyle ‘ikinci kuşak’ olarak tabir ettiği milliyetçi aydınları dirayetsizlikle, yetkin olmamakla ve ırkçılıkla suçlayan Polat; Türkistan Türklerini etnik grup olarak değerlendirmek ve onların haklarını savunmayı Sovyetler Birliği ve Çin’e karşı kışkırtmak olarak değerlendirerek aslında hangi milletlerin milliyetçiliğini yaptığını açıkça ortaya koymuştur. Kendisini anti-emperyalist olarak değerlendiren Soner Polat’ın NATO destekli 12 Eylül darbesine ait bir kavram olan Atatürk milliyetçiliği ifadesine sarılması da ilginç bir ironi olarak karşımıza çıkıyor.

Soner Polat ‘dirayetsiz, yetkin olmayan ve milliyetçilikten çok Maocu öğeler barındıran’ yazısının devamında “Üçüncü kuşak önder ve kuramcılar daha da geri bir mevziiye çekildi. Bu kez Türk milliyetçiliğini ABD’nin Yeşil Kuşak Planı’nın bir parçası yaptılar.” sözlerini kullandı. Üçüncü kuşak olarak aksiyoner Türk milliyetçiliği dönemini kastettiğini zannettiğimiz Polat’ın, ABD’nin yeşil kuşak projesi olarak 1980 öncesi Sovyetler Birliği’ne bağlı solu bölmek için yapılandırılan ve başkanlığını şu andaki Genel Başkan’ı Doğu Perinçek’in yaptığı TİİKP(Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi) ve Aydınlık grubunu unutmuş olduğu görülüyor. “Asya bu kez emperyalist ülkeler tarafından İslami öğeler kullanılarak karıştırılacaktı.” sözleriyle hangi ülkelerin menfaatini öncelediğini bir kez daha belirten Polat’ın, Ziya Gökalp’e ait ‘Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak’ eserinden haberdar olmadığı ortaya çıkıyor.

Türk milliyetçiliği fikrini, menfaatleri istikametinde dizayn etme sevdasına düşen Aydınlık gazetesini bu vesileyle bir kez daha söz konusu fikrin muhtevasını en azından okuma zahmetine katlanmasını tavsiye ediyoruz.