Haberler

...

‘EMEL KIRIM KÜLTÜR MERKEZİ’ için destek

Emel Kırım Kültür Merkezi - Kütüphane, Arşiv ve Müze Projesi

Proje ile İstanbul’da erişimi kolay bir konumda, içinde Kütüphane, Arşiv ve Müze bulunduran bir kültürel bellek merkezi kurulması ve 2020 yılından itibaren tam kapasiteyle hizmet etmeye başlaması hedeflenmektedir.

Kültür merkezi çatısı altında bir ihtisas kütüphanesi; arşiv; müze ve sergi alanı; konferans, seminer, atölye çalışmaları yürütülebilecek eğitim salonları olması planlanmaktadır.

Üç ana birimden oluşacaktır:

1)Kırım Enformasyon-Tanıtım merkezi

2)Emel Kırım Kültürel Bellek Merkezi

1-Arşiv

2-Emel Kırım Kütüphanesi

3-Kırım Müzesi

3)Kırım Kültür Merkezi Etkinlik Salonları

1-Çok Amaçlı Konferans Salonu

2-Atölye, Eğitim ve Çalışma salonu

En küçük apartman dairesinin 600.000 lira; müstakil binaların minimum 1,5-2 Milyon lira seviyesinde olduğu bir emlak piyasası var. Tüm birimleri tek bir çatı altında toplayacak, müstakil bir binanın edinilmesi en uygun çözüm olacak. Fakat maddî koşullar göz önüne alındığında ihtiyacımızı asgari seviyede karşılayacak (birimlerden bir ikisini barındırabilecek) mekânlar için gereken miktarın 1-1,5 milyon TL aralığında olacağı görülmekte.

Öncelik Kütüphane ve Arşiv

Öncelik 15.000’den fazla eseri barındıran fakat mekân problemi sebebiyle araştırmacıların istifadesine sunamadığımız kütüphanemize ve arşivimize acil olarak uygun bir yer sağlayabilmek.

Kültürel bellek merkezimiz için ilk hedef: 500.000 lira.

Vakfın birikim ve imkânlarına sizlerin desteğiniz de katılarak amaçlara uygun bir yer satın alınması ve kültür merkezinin oluşturulması ümit ediliyor.

EMEL Kırım Kültür Merkezi için desteğinizi bekliyoruz.

Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı

Vakıfbank. Şehremini Şb.- Banka Hesap No: TR29 0001 5001 5800 7279 9977 33