Harun Meral

Tüm yazıları
...

Siyaseti sorgulayalım

Henüz yazar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

Harun Meral

Sistem sadece tesettüre girdi

Değişen hiç bir şey yok

Arkadaşlar Türkiye’de siyaset ve siyasetçileri biraz incelediğimiz zaman aşağıdaki arıza soruların cevaplarını vicdanınızda bularak tavır koyalım.

1- Siyasi mevkiler ve siyasilerin tavassutu ile oturulan makamlar normal geçim standardının üstünde aşırı zenginleşmeye, şahsi çıkar elde etmeye alet ediliyor mu, edilmiyor mu? HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ?

2- İşbaşına gelen Milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Müdür, Müdür, amir vs. vs. gibi siyasi kadrolara atanan kişilerin ve birinci derecede yakınlarının bu göreve gelmeden önceki hayat standardı, mal mülk birikimi ile bu göreve geldikten sonraki maddi durumları zaman içinde ne kadar değişmiştir veya değişmemiştir? HİÇ ARAŞTIRDIK MI?

3- Üst düzey siyasetçiler, yani siyasi partilerin genel merkez yetkilileri, il başkanları siyasi pozisyonlarını kullanarak hizmet müddeti içinde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak büyük çaplı ticaret ve finans faaliyetlerinde bulunmuşlar mı, bulunmamışlar mı? BU KONU HAKKINDA NE KADAR BİLGİMİZ VAR?

4- Dokunulmazlık zırhı sayesinde kanunları hiçe sayan seçilmişler var mı, yok mu?

Veya ben iktidar partisinin mensubuyum, şu yüksek görevdeyim diyerek polise, memura veya alt düzey amirlere tahakküm eden, baskı kuran, ayrıcalık isteyen siyasetçi var mı, yok mu?

Siyasi kimliğini bir üstünlük aracı olarak gören politikacı yok mu acaba? NE KADARINI BİLİYORUZ?

5- Her yıl muntazam olarak mal beyanında bulunan siyasetçi sayısı ne kadardır?

Kendisi ve birinci derecede yakınlarının gelir kaynaklarını dürüstçe açıklayabilen siyasetçi var mı, yok mu? Eşini, dostunu, akrabasını veya kendini destekleyenleri öncelikle koruyup kollayan, bu itibarla aşırı tarafgirlik yapan politikacı var mı, yok mu? DÜŞÜNDÜK MÜ?

6- Milletvekillerine, bakanlara verilen öncelikler, maaşlar ve özlük hakları geçimlerine yetecek miktarda mı, değil mi? Türkiye de geçim standardının neresindedir, bir siyasetçinin ülkeye maliyeti? BİR BİLENE HİÇ SORDUK MU?

7- Siyasi görevleri esnasında yolsuzluk, kanunsuzluk, kayırmacılık, haksızlık yapan bir siyasetçinin cezalandırıldığını hiç duydunuz mu, duymadınız mı? BEN DUYMADIM, YA SİZ?

8- Türkiye de Siyasi Nepotizm yapılıyor mu, yapılmıyor mu? SAYISINI BİLEN VAR MI?

9- Türkiye’de siyasi görevler ve sıfatlar ‘siyasi güç’, partizanlığa, cemaatçiliğe, tarikatçılığa, hemşericiliğe alet ediliyor mu, edilmiyor mu? ÇEVRENİZE BİR BAKIN.

10- Devlet ve ülke idaresinde emanetlerin (işlerin, makamların, başkanlıkların, memuriyetlerin, vazifelerin...) ehline ve layık olanına verilmesi mi, yoksa sadakat esasına göre mevki ve makam dağıtılması mı geçerlidir? Bu konuda ağırlık hangi yöndedir? BU ÖNEMLİ KONU BİZİ HİÇ RAHATSIZ ETTİ Mİ?

11- Bu ülkede doğruları bildiği halde başıma bir iş gelir düşüncesiyle susmuş ve bir köşeye çekilmiş ilim adamları, akademisyenler, hukukçular, iş adamları var mı, yok mu?

12- Yönetimi eline geçirenlerin kanun çıkararak dün suç olanı bugün suç olmaktan çıkardıkları veya bugün normal karşılanan bir şeyi bir kanunla suç haline getirerek sırf kendi rahatları için oynadıkları siyasi oyunlar var mı, yok mu?

13- Müslüman düşünür İbni Rüşd’ün dediği gibi; Devlet yönetimini ve kanunları halkın çıkarlarına göre değil de kendi çıkarlarına ve rahatına göre düzenlemek, ayarlamak, zulümdür.

İşte bu noktada siz Türkiye’de siyasetçileri ne kadar masum görebiliyorsunuz? Toplumu kendi içinde kutuplaştırarak siyaset yapanlar acaba bu ülkeye uzun vadede fayda mı sağlıyor, zarar mı veriyor?