Mustafa E. Erkal

Tüm yazıları
...

GEREKLİ BİR AÇIKLAMA

Mustafa E. Erkal

Aydınlar Ocağı’na aklı 1980 öncesine takılı kalanların hala taş attığını görüyoruz. Bunların Aydınlar Ocağı’nı tanımadığını ama eski alışkanlık ve malum siyasi cephedeki değişmeyen yerleri dolayısıyla aydedeyi taşlar gibi saldırdıklarını görüyoruz. Bizler zaman zaman yanlış ezberden kurtulamayanları aydınlatmak için internet sayfamızda gerekli açıklamaları yapıyoruz. Nitekim 10 Mart 2022 tarihinde Genel Başkanımız Prof.Dr. Mustafa E. Erkal Haber Türk TV kanalında bir program yapmıştı. Bazılarının 2000’li yıllarda olduğumuzu ve önemli değişmeleri yaşadığımızı unuttuklarını görüyoruz. Önü açılmış milli devletleri etnik, mezhep, yeni tarih yaratmak ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesini değiştirmek, tartışmaya açmak, çokkültürlülük tuzaklarıyla uğraştıklarını görüyoruz. Milli, yerli, dışarıdan güdülmeyen Aydınlar Ocağı ile hep uğraşılmaktadır. Ocağımız hakkında yeterli bilgiye sahip olarak gündeme getirmek daha isabetli olabilir.

Sözcü TV’de kuruluşumuza sataşan şahıs, Türkiye’deki mücadelenin sağ-sol olmaktan çıktığını bilmelidir. Mücadele; milliyetçi ve Türkiye’den yana olanlarla, emperyalizm ve onun silahı küreselleştirmeden yana olanların arasındadır. Gelin Türkiye düşmanı malum çevreleri ve işbirlikçilerini sevindirmeyelim. Artık 2000’li yılları yaşıyoruz. Devamlı düne takılıp kalmayalım. Milli Mücadeleyi ve onun tacı olan Cumhuriyetimizi samimi olarak içimize sindirelim. Etrafımızdaki Atatürksüz Atatürkçülere, işlerine gelmediği için bizleri 1930’lu yılların artığı bir model gibi görenlere prim vermeyelim.

Aydınlar Ocağı’nın yayın ve kitapçıklarından herkes faydalanabilir. Unutulmasın ki, 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar Aydınlar Ocağı’nı da kapattılar ve faaliyetlerine engel oldular.