Özel Haberler

...

İstanköy’de vakıf malları satılıyor!

Yunanistan, İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait mallarını satarak kültürel soykırımı devam ettirmektedir.

Rodos, İstanköy ve Oniki ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)’nin 17 Ağustos 2021 tarihli basın açıklaması:

Yunanistan’ın İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmaya devam ediyor ve yıkılıyor.

Özet                                                                                                                     

Yunanistan’ın İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmaya devam ediyor ve yıkılıyor. ROİSDER, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’na 17 Ağustos 2021 tarihinde gönderdiği mektuplarla bu durumu şiddetle kınadıklarını ve artık insanlığın ortak malı olan bu eserlerin korunmasını talep etmiş bulunmaktadır.

---------------------------------------

Yunan makamları Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir.

Bu konuda birçok örnek verilebilir. 6 Mayıs 2021 tarihinde 2017 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle İstanköy şehir merkezindeki Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin şadırvanının bulunduğu yerden Vakfa ait bir araziye nakledilimiş ve bilahare iş makineleriyle yıkılmıştı.

Son olarak İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’nun 29 Temmuz 2021’de yayınlanan satış bildirisi ile Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

Vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos'un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahse konu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemleri, aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve yok eden bir yaklaşımdır.

ROİSDER olarak, Yunanistan Devleti’nden;

• Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerini kabul etmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırmasını,

• Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı vermesini,

• Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak   ifade etmelerini sağlamasını,

• Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,

• Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin gerçekleştirilmesini” talep ediyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

ROİSDER Adına Başkan                                  

Alternate Text
Aylık Türk Dünyası Raporu
Tarihte Bugün
Karikatür